Nhập khẩu ngô tháng 1/2022 tăng vọt

16/02/2022 08:37 GMT+7
Tháng 1/2022, Việt Nam nhập khẩu 1,06 triệu tấn ngô, tương đương 340,17 triệu USD, giá trung bình 319,6 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2022, cả nước nhập khẩu 1,06 triệu tấn ngô, tương đương 340,17 triệu USD, giá trung bình 319,6 USD/tấn, tăng 108,4% về lượng, tăng 109,6% về kim ngạch và tăng 0,6% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì giảm 7,2% về lượng nhưng tăng 44% về kim ngạch và tăng 55,2% về giá.

Nhập khẩu ngô tháng 1/2022 tăng vọt - Ảnh 1.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2022, cả nước nhập khẩu 1,06 triệu tấn ngô.

Achentina, Ấn Độ và Brazil là 3 thị trường chủ yếu cung cấp ngô cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Achentina 595575 tấn, tương đương 192,8 triệu USD, giá 323,7 USD/tấn, tăng 109,6% về lượng, tăng 113,7% về kim ngạch và tăng 2% về giá so với tháng 12/2021, so với tháng 1/2021 thì tăng rất mạnh 780% về lượng, tăng 1.465% về kim ngạch và tăng 77,8% về giá; chiếm 56% trong tổng lượng và tổng kim ngạch ngô nhập khẩu của cả nước.

Nhập khẩu từ Ấn Độ 256.733 tấn, tương đương 79,07 triệu USD, giá nhập khẩu 308 USD/tấn, tăng rất mạnh 615% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 cũng tăng rất mạnh 336,8% về lượng và tăng 449,5% về kim ngạch và giá tăng 25,8%.

Nhập khẩu từ Brazil 134.570 tấn, tương đương 42,23 triệu USD, giá nhập khẩu 313,8 USD/tấn, chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch ngô nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 18% về lượng, tăng 19,2% kim ngạch và tăng 1% về giá so với tháng 12/2021; nhưng so với tháng 1/2021 thì giảm mạnh 85,9% về lượng, giảm 77,9% kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 56,6%.


PV