Nhiệt điện Phả Lại: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5%

09/07/2022 10:58 GMT+7
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng cũng như ngày thực hiện thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt. Nhiệt điện Phả Lại ước tính sẽ chi tổng gần 144,3 tỷ đồng.

Ngày 07/07/2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) vừa phát đi thông báo về việc bắt đầu triển khai việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%/ mệnh giá (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng). Công ty dự kiến mức chi trả cho cổ tức lần này sẽ gần 144,3 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông để nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 18/07. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 15/07/2022. PPC sẽ thực hiện thanh toán ngày 17/08. Nguồn chi trả sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Nhiệt điện Phả Lại: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5% - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - PPC

Nhiệt điện Phả Lại lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 137%

Nhiệt điện Phả Lại: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5% - Ảnh 2.

Kết quả SXKD 2021 của Nhiệt điện Phả Lại

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa qua, trong năm 2021, PPC ghi nhận mức tổng doanh thu đạt hơn 4.390 tỷ đồng, thực hiện 77,6% so với kế hoạch, trong đó doanh thu từ sản xuất điện đạt hơn 3.856,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 117,27 tỷ đồng đạt 42,76% KH, trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện là - 330,66 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 476,45 tỷ đồng, bằng 203,34% so với kế hoạch.

Năm 2022, PPC đưa ra kế hoạch kinh doanh bao gồm các chỉ tiêu: Doanh thu dự kiến 5.427,6 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm trước; Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 277,85 tỷ đồng, tăng 137% so với năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 6%/ vốn điều lệ.

Nhiệt điện Phả Lại: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5% - Ảnh 3.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 của PPC

Trong quý I/2022, PPC ghi nhận doanh thu đạt 1.077,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,44 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,1% và 41,9% so với cùng kỳ năm trước.


Với lợi nhuận trước thuế quý I/2022 đạt 85,88 tỷ đồng, công ty hoàn thành 30,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/07, cổ phiếu PPC tăng 50 đồng sau 4 ngày liên tiếp hạ, hiện đang giao dịch ở giá 17.300 đồng/ cổ phiếu (tương ứng tăng 0.29% so với phiên giao dịch liền kề)


Phương Thảo