F88 phát hành thành công thêm lô trái phiếu mới

06/05/2024 15:32 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây công bố kết quả phát hành trái phiếu F88CH2324003 của CTCP Kinh doanh F88 (gọi tắt là F88).

Cụ thể, khối lượng trái phiếu phát hành của mã trái phiếu F88CH2324003 là 500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng gia trị phát hành là 50 tỷ đồng. 

Ngày phát hành trái phiếu là 19/4/2024 và hoàn tất phát hành ngày 26/4/2024.

Trái phiếu F88CH2324003 có kỳ hạn là 1 năm, tương ứng sẽ đáo hạn ngày 19/4/2025.

Theo thông tin công bố tại Cbonds.hnx ngày 6/5/2024, trái phiếu này đang được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với lãi suất phát hành là 11,5%/năm.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2024, F88 cũng huy động 150 tỷ đồng thông qua phát hành mã trái phiếu F88CH2324003.

Trái phiếu F88CH2324003 bao gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. 

Trái phiếu này được phát hành ngày 29/12/2023 và hoàn tất phát hành ngày 27/3/2024, sẽ đáo hạn ngày 29/12/2024 (tương ứng kỳ hạn 12 tháng).

F88 phát hành thành công thêm lô trái phiếu mới- Ảnh 1.

Cập nhật tại Cbonds.hnx ngày 6/4/2024.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 6/5/2024, F88 có 5.000 trái phiếu đang lưu hành của các mã F88CH2324001 (2.000 trái phiếu), F88CH2324002 (1.000 trái phiếu), F88CH2324003 (1.500 trái phiếu) và F88CH2425001 (500 trái phiếu) vừa phát hành. 5.000 trái phiếu này đều có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị đang lưu hành là 500 tỷ đồng. Hiện, cả 4 lô trái phiếu này đều được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với lãi suất từ 11,5 - 12%/năm.

Như vậy, F88 đã huy động 2 lô trái phiếu trong 1 tháng qua, trong bối cảnh F88 đã công bố tình hình báo cáo tài chính năm 2023 với mức lỗ sau thuế kỷ lục 528,8 tỷ đồng. Theo F88 lý giải, việc thua lỗ đến từ chính sách trích lập dự phòng thận trọng.

Kết quả kinh doanh trên ghi nhận sụt giảm mạnh so với năm 2022, F88 vẫn báo lãi 208,1 tỷ đồng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh từ 24% xuống âm 37%.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức 1.430,6 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2022 là 853,3 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 4,18 lần xuống 1,8 lần, tức tổng nợ phải trả của F88 là 2.575,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 28% so với năm 2022.

Trong đó, dư nợ trái phiếu tại ngày 31/12/2023 là 257,5 tỷ đồng, chiếm 10% tổng cơ cấu nợ phải trả và giảm 72% so với năm trước.

Linh Anh
Cùng chuyên mục