F88 huy động 150 tỷ đồng qua kênh trái phiếu khi vừa báo lỗ "kỷ lục" năm 2023

09/04/2024 07:15 GMT+7
CTCP Kinh doanh F88 đã công bố tình hình báo cáo tài chính năm 2023 với mức lỗ sau thuế kỷ lục 528,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh khi năm 2022, F88 vẫn báo lãi 208,1 tỷ đồng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm mạnh từ 24% xuống âm 37%.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức 1.430,6 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2022 là 853,3 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 4,18 lần xuống 1,8 lần, tức tổng nợ phải trả của F88 là 2.575,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 28% so với năm 2022.

Trong đó, dư nợ trái phiếu tại ngày 31/12/2023 là 257,5 tỷ đồng, chiếm 10% tổng cơ cấu nợ phải trả và giảm 72% so với năm trước.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi năm 2023, F88 đã thanh toán tiền gốc 10 lô trái phiếu có giá trị hơn 1.470 tỷ đồng của các lô trái phiếu từ F88CH2123008 - F88CH2123012 và F88CH2223003, F88CH2223005, F88CH2223006, F88CH2223008, F88CH2223009.

F88 huy động 150 tỷ đồng qua kênh trái phiếu khi vừa báo lỗ "kỷ lục" năm 2023- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của F88.

Theo thông tin công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), F88 vừa huy động 150 tỷ đồng thông qua phát hành mã trái phiếu F88CH2324003.

Trái phiếu F88CH2324003 bao gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 29/12/2023 và hoàn tất phát hành ngày 27/3/2024, sẽ đáo hạn ngày 29/12/2024 (tương ứng kỳ hạn 12 tháng).

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 9/4/2024, F88 còn 4.500 trái phiếu đang lưu hành của các mã F88CH2324001 (2.000 trái phiếu), F88CH2324002 (1.000 trái phiếu) và F88CH2324003 (1.500 trái phiếu). 4.500 trái phiếu này đều có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị đang lưu hành là 450 tỷ đồng. Hiện, cả 3 lô trái phiếu này đều được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Cập nhật trên HNX ngày 9/4, mã trái phiếu F88CH2324001 có lãi suất 12%/năm, giá trị phát hành 200 tỷ đồng, phát hành ngày 14/8/2023, kỳ hạn 12 tháng. Mã trái phiếu F88CH2324002 phát hành ngày 21/11/2023, hoàn tất 16/2/2024, lãi suất 11,5%/năm, giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Cuối cùng là mã F88CH2324003 vừa công bố nêu trên.

F88 được thành lập từ năm 2013 và được biết đến là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho vay siêu nhanh bằng đăng ký ô tô, đăng ký xe máy... mà còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích tài chính khác như Bảo hiểm, chuyển tiền, chi hộ, thu hộ tiền điện, nước, internet…

Linh Anh
Cùng chuyên mục