Nông nghiệp BAF tăng vốn lên gần 1.700 tỷ đồng

20/06/2024 15:45 GMT+7
CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) đã thông báo về việc nâng vốn điều lệ doanh nghiệp thành công lên gần 1.700 tỷ đồng.

Cụ thể, Nông nghiệp BAF đã thực hiện đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 19 tại ngày 18/06/2024.

Trong đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 1.435,2 tỷ đồng, được nâng lên 1.679,2 tỷ đồng sau khi thực hiện lần thay đổi này. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, hiện tổng số cổ phần của Nông nghiệp BAF là 167,9 triệu đơn vị.


Nông nghiệp BAF tăng vốn lên gần 1.700 tỷ đồng- Ảnh 1.

Trích thông báo của Nông nghiệp BAF.

Bà Bùi Hương Giang sở hữu gần 7,2 triệu cổ phiếu BAF

Trong báo cáo về giao dịch của người nội bộ, Nông nghiệp BAF cho biết người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, kiêm Tổng Giám đốc là bà Bùi Hương Giang. Bà Giang đã thực hiện giao dịch thành công mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu BAF trong ngày 12/6/2024.

Trong đó, mua trong đợt phát hành cho người lao động là 300.000 cổ phiếu và mua trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là hơn 2,2 triệu cổ phiếu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Giang đã chi ra hơn 25,2 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu kể trên.

Số lượng cổ phiếu mà bà Bùi Hương Giang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là gần 4,7 cổ phiếu. Như vậy, sau khi thực hiện thành công giao dịch kể trên, số lượng cổ phiếu BAF mà nữ bà Giang hiện đang nắm giữ là 7.195.025 cổ phiếu.

Năm 2024, Nông nghiệp BAF đặt mục tiêu doanh thu tăng 6,6%, đạt 5.543,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 893,2%, đạt 305,9 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2024, công ty đã hoàn thành 38,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi củaNông nghiệp BAF tăng 7,3% so với đầu năm, đạt 2.480,8 tỷ đồng, chiếm 122,4% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 853 tỷ đồng, và nợ vay dài hạn cùng trái phiếu chuyển đổi là 1.627,8 tỷ đồng.


Linh Anh
Tags:
Cùng chuyên mục