Nova Consumer (NCG) dự trình mục tiêu lợi nhuận "trượt dốc", cổ tức 2022 tỷ lệ 5%

25/03/2023 07:49 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (NCG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó, đặc biệt là kế hoạch lợi nhuận, NCG dự kiến giảm tới hơn 70%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (NCG) chia sẻ, trong năm 2023, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, NCG sẽ giảm thiểu rủi ro sử dụng vốn và không mở rộng thêm trang trại. Tuy nhiên, NCG cho biết sẽ tiếp tục duy trì mảng thuốc thú y và mảng thức ăn chăn nuôi. Đồng thời công ty sẽ chuyển nhượng trang trại gà cho nhà đầu tư mới.

Nova Consumer (NCG) dự trình mục tiêu lợi nhuận "trượt dốc", cổ tức 2022 tỷ lệ 5% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023

Trên bối cảnh trên, Nova Consumer đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh bao gồm: doanh thu thuần dự kiến đạt 5.625 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với kết quả đạt được năm trước. Nhưng trái ngược với dự kiến tăng trưởng của doanh thu thì lợi nhuận sau thuế dự kiến "trượt dốc" mạnh, giảm tới hơn 70% về còn mức 88 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư 2023, NCG cho biết trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước phải đối mặt với nhiều thách thức trong kinh tế thế giới đang không ổn định, lạm phát tăng cao và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế nên Công ty quyết định tạm dừng các dự án đầu tư mở rộng trang trại.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, NCG dự kiến trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (người sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

Ngoài ra, NCG dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của người lao động trong công ty (ESOP). Cụ thể, NCG sẽ phát hành số lượng tối đa 2% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Thời gian thực hiện chậm nhất tới quý I/2024.

Trong năm 2022, Công ty đã nộp hồ sơ niêm yết tại HoSE. Ngày 09/12/2022, Công ty nhận được thông báo của HoSE về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết do chưa bổ sung đủ tài liệu phát sinh thêm.

Chính vì vậy, trong năm 2022, NCG muốn tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE hoặc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.

Phương Thảo