"Nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn báo lãi giảm gần 70% trong quý IV/2023

23/01/2024 21:12 GMT+7
Lãi sau thuế quý IV/2023 của Vĩnh Hoàn đạt 66,3 tỷ đồng, giảm tới 66% so với cùng kỳ năm 2022.

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu đạt hơn 2.399 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,57% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng hơn 10%, nên lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ đạt hơn 195 tỷ đồng, giảm hơn 59% so với cùng kỳ năm trước đó.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này đạt 73,9 tỷ đồng, giảm hơn 20,4% . Chi phí tài chính trong quý của VHC giảm 66% xuống 37 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 47%, còn 84,8 tỷ đồng.

Trong quý, VHC có thêm 17,4 tỷ đồng từ khoản thu nhập khác, tương ứng tăng 270% so với cùng kỳ năm trước. 

Kết quả, lãi sau thuế quý IV/2023 của Vĩnh Hoàn đạt 66,3 tỷ đồng, giảm tới 66% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung cả năm 2023, doanh thu bán hàng của VHC đạt 10.078 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm giảm 35%, còn đạt 6.536 tỷ đồng (chiếm 64% tổng doanh thu của VHC). Doanh thu bán phụ phẩm cũng giảm 23%, còn 1.658,8 tỷ đồng; doanh thu bán hàng hóa lại tăng 62%, lên mức 1.545 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm của VHC đạt hơn 949 tỷ đồng, giảm 52,8% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Vĩnh Hoàn ghi nhận ngày 31/12/2023 ở mức 11.805 tỷ đồng, tăng 1,9% so với mức 11.583 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 25%, từ mức 3.213 tỷ đồng lên 4.040 tỷ đồng; dự phòng giảm giá hàng tồn kho đạt 422,1 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tại ngày cuối năm 2023 giảm 56%, còn 236 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm của VHC tăng từ 1.665 tỷ đồng lên 1.925 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn từ các doanh nghiệp và cá nhân liên quan giảm từ 1.525 tỷ đồng xuống còn 817,9 tỷ đồng.

Nợ của VHC tại ngày cuối năm 2023 ở mức 3.238 tỷ đồng, giảm 16,7% so với mức 3.888,9 tỷ đồng ghi nhận ngày cuối năm 2022. Trong đó, vay ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 2.157 tỷ đồng, giảm 2,5%; vay dài hạn đạt 101,8 tỷ đồng, giảm 41%.

Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 447 tỷ đồng xuống còn 298 tỷ đồng; khoản trả người lao động cũng giảm từ 572 tỷ đồng xuống còn 269 tỷ đồng.

Ngày 25/1 tới đây, Vĩnh Hoàn sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến ngày 5/2/2024.

Trước đó, ngày 5/1/2024, Công ty Vĩnh Hoàn đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Đóng cửa phiên 23/1, VHC giảm 0,8% xuống 63.500 đồng/cổ phiếu.

O.L
Cùng chuyên mục