Vĩnh Hoàn (VHC) chốt ngày trả cổ tức còn lại năm 2022, tỷ lệ 20%

22/12/2023 08:00 GMT+7
CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/1/2024 để chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 37,4 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lãi sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Sau đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu này, vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ tăng tương ứng từ 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng.

Trước đó, Vĩnh Hoàn đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng) vào ngày 28/10/2022. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2022 của Vĩnh Hoàn là 40%.

Vĩnh Hoàn mới đây cũng công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2023 với doanh thu đạt 855 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng hơn 14% so với tháng 10 trước đó.

Đối với mảng sản phẩm, cá tra tiếp tục ghi nhận doanh thu giảm 22% so với cùng kỳ về 376 tỷ đồng. Mảng sản phẩm phụ giảm 43% về 116 tỷ và sản phẩm giá trị gia tăng giảm 23% về 8 tỷ đồng.

Ngược lại, sản phẩm sức khỏe; bánh phồng tôm; bún và bánh gạo và sản phẩm khác tăng trưởng lần lượt 33%, 41%, 63% và 136% giúp doanh thu Vĩnh Hoàn giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Các thị trường ghi nhận doanh thu tích cực là thị trường nội địa ghi nhận 325 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ; thị trường châu Âu ghi nhận doanh thu 124 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; các thị trường khác ghi nhận doanh thu 132 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Ngược lại, các thị trường kéo lùi doanh thu là thị trường Mỹ ghi nhận 213 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, thị trường Trung Quốc ghi nhận 61 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.


O.L
Cùng chuyên mục