"Ôm" hơn 17.670 tỷ đồng tiền, VEAM báo lãi sau thuế đạt 1.576 tỷ đồng quý III/2020, giảm 9%

05/11/2020 10:06 GMT+7
Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - Mã: VEA) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020, với doanh thu đạt 909 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kì năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đơn vị này kinh doanh dưới giá vốn với mức lỗ gộp 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng và hỗ trợ vốn, đạt 259 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chi phí của doanh nghiệp đều giảm so với cùng kì. Theo đó, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp lần lượt ở mức 17 và 90 tỷ đồng, giảm 11% và 19%. 

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của VEAM phụ thuộc chủ yếu vào khoản lợi nhuận tại công ty liên doanh liên kết, đáng kể nhất là liên doanh với Honda Việt Nam.

VEAM báo lãi sau thuế đạt 1.576 trong quý III/2020, giảm 9%  - Ảnh 1.

VEAM báo lãi sau thuế đạt 1.576 tỷ đồng trong quý III/2020, giảm 9%

Trong quý III/2020, khoản này đạt 1.372,5 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Chốt quý, VEAM báo lãi sau thuế 1.576 tỷ đồng, giảm 9% dù hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.853 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 25% so với cùng kì. Với kết quả trên, VEAM hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản VEAM đạt 31.634 tỷ đồng, giảm 1.655 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền là 17.672 tỷ đồng, chiếm gần 56% tổng tài sản. Hàng tồn kho 1.595 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản doanh nghiệp.

Các khoản phải thu tăng 38% lên mức 5.787 tỷ đồng, trong đó có 4.558 tỷ đồng là cổ tức và lợi nhuận được chia từ Công ty Honda Việt Nam.

Tài sản dài hạn giảm 37% xuống 6.453 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh liên kết giảm 49% xuống còn 3.700 tỷ đồng, trong đó, phần đầu tư vào Honda Việt Nam giảm từ 5.372 tỷ đồng xuống 2.301 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn giảm đến 84% xuống 1.043 tỷ đồng, trong đó chủ yếu giảm phần cổ tức, lợi nhuận phải trả từ 5.161 tỷ đồng xuống chỉ còn 906 triệu đồng.

Hiện vốn chủ sở hữu của VEAM đạt 30.585 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm với vốn góp chủ sở hữu 13.288 tỷ đồng, lãi luỹ kế 17.111 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, hơn 17.672 tỷ đồng trữ tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn được VEA gửi chủ yếu tại 3 ngân hàng quốc doanh gồm: Agribank (4.100 tỷ đồng), Vietinbank (1.447 tỷ đồng) và BIDV (6.144 tỷ đồng).Q.D