Lợi nhuận sau kiểm toán của ông lớn ngành gạo Lộc Trời giảm tới 94%

02/04/2024 12:10 GMT+7
Lãi sau thuế tại báo cáo tài chính kiểm toán của ông lớn ngành gạo Lộc Trời chỉ còn vỏn vẹn 16,5 tỷ đồng, giảm tới 94% so với báo cáo tự lập quý IV/2023 (265 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán với doanh thu năm 2023 là 16.517 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lãi sau thuế của ông lớn ngành gạo chỉ còn 16,5 tỷ đồng, giảm tới 94% so với báo cáo tự lập quý IV/2023 (265 tỷ đồng).

Theo giải trình của Lộc Trời, sự sụt giảm nói trên đến từ nhiều điều chỉnh.

Đơn cử, các khoản giảm trừ doanh thu của Lộc Trời giảm hơn 19 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán tăng gần 16 tỷ đồng, chủ yếu do loại trừ phần chiết khấu thương mại và giá vốn từ các giao dịch bán hàng trong nội bộ Tập đoàn chưa được phản ánh phù hợp trong báo cáo tài chính hợp nhất tự lập.

Đáng chú ý, khoản lãi trong công ty liên kết của Tập đoàn này ghi nhận sự thay đổi lớn nhất sau kiểm toán khi giảm tới hơn 315 tỷ đồng, xuống còn 527 triệu đồng.

Lộc Trời cho hay, nguyên nhân dẫn đến điều chỉnh là do loại trừ lãi từ giao dịch giá rẻ do ảnh hưởng của việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty liên kết tại ngày mua chưa được phản ánh phù hợp trong báo cáo tài chính hợp nhất tự lập và phần loại trừ lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn.

Trước đó, vào 16/2/2023, Tập đoàn Lộc Trời đã hoàn thành mua cổ phần tại Công ty CP Lương Thực Lộc Nhân và nâng tỷ lệ sở hữu tại đơn vị này lên 49%. Tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, doanh nghiệp cho biết khoản lãi gần 316 tỷ đồng được xác định tạm thời dựa trên giá trị sổ sách của tài sản thuần Lộc Nhân tại ngày mua.

Cuối cùng, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác lần lượt giảm 77 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng sau kiểm toán, góp phần giúp Lộc Trời thoát lỗ trong năm 2023.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của Lộc Trời đạt hơn 11.710 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38,7%, xuống 490,3 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng lên 6.476,3 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 4,7%, xuống 1.970 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 50,5% lên 8.395,8 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 8.307 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn đạt 1.054 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn tăng 66,2%, đạt 6.227 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm 18,9%, xuống hơn 80 tỷ đồng.

Năm 2024, Tập đoàn Lộc Trời dự trình kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lãi kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao là 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kế hoạch trả cổ tức năm 2023 sẽ được điều chỉnh từ phương án trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% sang bằng cổ phiếu với tỷ lệ giữ nguyên. Với phương án này, Lộc Trời dự kiến phát hành 30,2 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn dự kiến lấy từ lãi sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2023.

Liên quan đến LTG, vào tháng 2/2024 doanh nghiệp đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính với ông Lê Thanh Hạo Nhiên.

Theo đó, từ 7/2/2024, ông Lê Thanh Hạo Nhiên không còn là Giám đốc Tài chính tại LTG. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp tiết lộ.

Được biết, ông Lê Thanh Hạo Nhiên được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính tại LTG thay ông Nguyễn Duy Thuận vào tháng 8/2021. Ông gia nhập Tập đoàn Lộc Trời từ ngày 5/4/2021 với chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán – Thuế.

Mai Lan
Cùng chuyên mục