Phó Tổng giám đốc GAS làm Chủ tịch PVG

22/02/2021 16:01 GMT+7
Phó Tổng giám đốc GAS làm Chủ tịch PVG
CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (PVGAS LPG, HNX: PVG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Hà Nội để bầu mới 2 nhân sự cấp cao.

Chiều ngày 19/2/2021, PVGAS LPG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2021 với sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ 18.980.091 cổ phần, tương ứng 52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc PVG đã trình bày Tờ trình về bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở giới thiệu của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã GAS), Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm ông Phạm Đăng Nam và ông Trần Trọng Hữu thôi tham gia Hội đồng quản trị PVGAS LPG để thực hiện các nhiệm vụ khác. Đồng thời với định hướng phát triển PVGAS LPG trở thành đơn vị kinh doanh bán lẻ LPG có thị phần lớn nhất trên toàn quốc, ĐHĐCĐ đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam và ông Đoàn Trúc Lâm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị PVGAS LPG.

Các thành viên Hội đồng quản trị PV GAS LPG đã nhất trí bầu ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVGAS LPG.

GAS hiện đang nắm giữ hơn 51,3% vốn tại PVG . Năm 2021, Hội đồng quản trị của PVG đưa ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.615,3 tỷ đồng trong đó 2.552 tỷ đồng đến từ miền Bắc. Lợi nhuận trước thuế 22,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,2 tỷ đồng.  Kế hoạch kinh doanh nói trên được xây dựng trên cơ sở giá dầu 45 USD/thùng và tỷ giá là 23.500 đồng/USD.

Trong thời gian tới tới, PVGAS LPG sẽ triển khai các định hướng, chiến lược để trở thành đơn vị kinh doanh bán lẻ LPG có thị phần lớn nhất trên toàn quốc, gia tăng lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/02/2021, cổ phiếu PVG đang giao dịch ở mức 9.300 đồng/cổ phiếu.

Thanh Giang