PVChem (PVC) rót 125 tỷ đồng thành lập công ty hóa chất

22/11/2022 07:56 GMT+7
HĐQT Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, HNX: PVC) thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS) với vốn điều lệ 125 tỷ đồng.

Cụ thể, PVC rót 125 tỷ đồng thành lập PVChem-CS với tỷ lệ sở hữu 100%. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 18/11/2022. Công ty có trụ sở tại TPHCM. Ngành hoạt động chính là bán buôn hóa chất công nghiệp (không tồn trừ hóa chất tại trụ sở); kinh doanh các hoát chất, hóa phẩm, nguyên vật liệu...; kinh doanh vật liệu phục dầu khí và các ngành kinh tế; kinh doanh vật liệu phục vụ các ngành công nghiệp...

Tại thời điểm 30/09/2022, PVC có 4 công ty con và 1 công ty liên doanh liên kết. Tính thêm PVChem-CS, PVC sẽ có 5 công ty con và 1 công ty liên doanh liên kết.

Trước đó, HĐQT PVChem đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH PVChem – Tech (PVChem –Tech) từ 30 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, thời gian góp tăng vốn điều lệ là trong năm 2023.

Công ty cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC) từ 90 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, thời gian góp tăng vốn điều lệ dự kiến trong năm 2023. 

Trong quý III/2022, PVC nhận doanh thu thuần 665 tỷ đồng, giảm 10% và lãi ròng hơn 950 triệu đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần công ty đạt gần 1.982 tỷ đồng, tăng 17%; song, lãi sau thuế giảm 23%, xuống mức 10,6 tỷ đồng. Lãi ròng của Công ty còn 1,5 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Với kết quả này, PVChem chỉ mới hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của PVChem đạt 1.996 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 977 tỷ đồng, tương đương phân nửa tài sản; doanh nghiệp dự phòng hơn 40 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu PVC tăng 4,21% lên 9.900 đồng/cp.

An Vũ