Quảng Nam: Các sản phẩm công nghiệp nông thôn cạnh tranh quyết liệt để giật giải sản phẩm tiêu biểu năm 2021

06/07/2021 11:13 GMT+7
Các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ở Quảng Nam bắt đầu tham gia dự thi để được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2021.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành Kế hoạch số 3765 về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2021.

Quảng Nam: Các sản phẩm CNNT bắt đầu cạnh tranh quyết liệt để giật giải sản phẩm tiêu biểu năm 2021 - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm bắt mắt của Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Việt (Tam Kỳ, Quảng Nam) sẽ tham gia dự thi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2021 (Ảnh Võ Lĩnh)

"Mục đích, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với chương trình OCOP, chương trình khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm tiềm năng của địa phương.

Qua đó, phát hiện và có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dựng khoa học công nghệ và các điều kiện khác để sản phẩm có thương hiệu và đứng vững trên thị trường. Thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung có sản phẩm bình chọn tích cực hơn việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao để cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

Các sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được chọn nhằm chuẩn bị sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực, cấp quốc gia trong thời gian đến...", kế hoạch nhấn mạnh.

Quảng Nam: Các sản phẩm CNNT bắt đầu cạnh tranh quyết liệt để giật giải sản phẩm tiêu biểu năm 2021 - Ảnh 2.

Thương hiệu lồng đèn bằng gỗ của Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Việt (Tam Kỳ, Quảng Nam) từng tham gia nhiều hội chợ, triển lãm cả nước (Ảnh Võ Lĩnh)

Theo kế hoạch, trong tháng 7/2021 các địa phương hoàn thành công tác phổ biến, chỉ đạo các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia sản phẩm. Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các loại hình của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn bao gồm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ như nguyên liệu từ gỗ, mây, tre, lá, cói, lục bình, đất, đá, kim loại, sợi các loại, nông sản; nhóm sản phẩm bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm như nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ sản phẩm nông, lâm, thủy sản sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí như sản xuất ra thành phẩm hoàn chỉnh tại Quảng Nam từ sản xuất phụ tùng đến lắp ráp sản phẩm và nhóm các sản phẩm khác.

Quảng Nam: Các sản phẩm CNNT bắt đầu cạnh tranh quyết liệt để giật giải sản phẩm tiêu biểu năm 2021 - Ảnh 3.

Năm nay cuộc thi sẽ có nhiều sản phẩm mới và tiêu biểu sẽ được bình chọn (Ảnh Võ Lĩnh)

Về nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn, mỗi cơ cở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn. Các cơ cở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với thông tin liên quan đến sản phẩm của mình…


Trương Hồng