Quảng Nam loại bỏ khỏi 8 danh mục dự án ứng vốn 171,6 tỷ đồng

01/06/2023 13:17 GMT+7
UBND tỉnh thống nhất loại bỏ khỏi danh mục dự án ứng vốn 8 dự án của 5 địa phương là huyện Duy Xuyên, Đông Giang, Nông Sơn, Thăng Bình và thành phố Hội An với số vốn đã cam kết cho ứng là 171,6 tỷ đồng.

Ngày 1/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang về họp nghe báo cáo kết quả hoạt động quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Về cho vay, thu hồi nợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Qũy Đầu tư phát triển Quảng Nam (gọi là quỹ) thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định, cho vay các dự án đảm bảo tôn chỉ mục đích hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn của quỹ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động, tài sản đảm bảo nợ vay, tình hình sử dụng vốn vay, vốn ứng nhằm đảm bảo an toàn công tác cho vay, ứng vốn của quỹ.

Quảng Nam loại bỏ khỏi 8 danh mục dự án ứng vốn 171,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã có cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoạt động quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thống nhất loại bỏ khỏi danh mục dự án ứng vốn 8 dự án của 5 địa phương là huyện Duy Xuyên, Đông Giang, Nông Sơn, Thăng Bình và thành phố Hội An với số vốn đã cam kết cho ứng là 171,6 tỷ đồng do các địa phương không nộp hồ sơ ứng vốn hoặc không còn nhu cầu ứng vốn.

8 dự án đó là, khu dân cư thương mại - dịch vụ chợ Nồi Rang xã Duy Nghĩa số vốn 50 tỷ đồng và Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm (giai đoạn 2) (huyện Duy Xuyên) với số vốn 45 tỷ đồng; dự án đường Đào Duy Từ nối dài khớp nối vào đường Nguyễn Nhiễm (giao thông, san nền KDC, thoát nước, cấp điện và cấp nước) số vốn 20 tỷ đồng, dự án Khu đất 1,4ha dọc đường sân vận động đến TCVH Cẩm Nam số vốn 5 tỷ đồng và Khu 3ha Cẩm Nam (thành phố Hội An) 10 tỷ đồng; dự án đường giao thông đến trung tâm cụm xã Kà Dăng (huyện Đông Giang) số vốn 1,6 tỷ đồng; dự án Khu dân cư đường tránh lũ Trung tâm huyện Nông Sơn 10 tỷ đồng và dự án Khu dân cư tổ 1 thôn Hà Bình, Bình Minh (huyện Thăng Bình) số vốn 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu quỹ tiếp tục theo dõi, báo cáo UBND tỉnh cắt giảm các dự án chậm triển khai hồ sơ thủ tục ứng vốn để ưu tiên nguồn vốn bố trí cho các dự án mới phát sinh.

Đối với việc nhận ủy thác quản lý quỹ hỗ trợ ngư dân, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, kiểm tra tài sản đảm bảo và phối hợp đội ngũ cộng tác viên tại các địa phương để kịp thời theo dõi thu hồi nợ, đảm bảo an toàn vốn vay của quỹ.  

Về thực hiện kết luận thanh tra hoạt động của quỹ cần tiếp tục làm việc, đôn đốc các đơn vị có liên quan chấp hành và triển khai thực hiện các nội dung tại Kết luận số 26/KL-TT ngày 06/12/2022 của Thanh tra tỉnh. Làm việc với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.


Trương Hồng