Quảng Nam: Sẽ có 5 sản phẩm chủ lực đạt hạng 5 sao OCOP

23/01/2021 10:11 GMT+7
Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, mỗi xã tối thiểu/bình quân có 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao OCOP trở lên; có ít nhất 5 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, đạt hạng 5 sao.

Ngày 23/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh QuảngNam giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh đã có kế hoạch để triển khai tiếp tục về sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 699-KL/TU ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy hoạch và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Quảng Nam: Năm 2025 sẽ có 5 sản phẩm chủ lực đạt hạng 5 sao OCOP - Ảnh 1.

Sản phẩm Cà phê Nấm lim xanh của Công ty Cổ phần Nấm linh chi Quảng Nam đang hoàn thiện để tham gia sản phẩm OCOP với 4 sao

Đặc biệt, là Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với những kết quả, hiệu quả, kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020; trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đưa Chương trình OCOP trở thành một chương trình phát triển kinh tế phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu, củng cố, nâng cấp hơn 200 sản phẩm OCOP đã có từ năm 2018-2020, phát triển mới ít nhất 200 sản phẩm (tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu theo chuỗi các sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh và các sản phẩm thế mạnh khác).

Quảng Nam: Năm 2025 sẽ có 5 sản phẩm chủ lực đạt hạng 5 sao OCOP - Ảnh 2.

Nhiều mẫu mã, sản phẩm OCOP ở Quảng Nam đa dạng, phong phú

Đến năm 2025, mỗi xã có tối thiểu/bình quân có 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao OCOP trở lên; có ít nhất 5 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, đạt hạng 5 sao; doanh thu các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận năm sau tăng hơn năm trước; có ít nhất 50 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP được củng cố, nâng cấp.

Phát triển mới ít nhất 80 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP; duy trì tốt Chu trình OCOP thường niên; có hệ thống xúc tiến và quảng bá sản phẩm OCOP Quảng Nam, phát triển thương hiệu OCOP Quảng Nam. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phân phối, tiếp thị sản phẩm; phát triển, xây dựng các điểm bán hàng OCOP, các trung tâm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh và trung tâm OCOP cấp vùng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP và các chủ thể tham gia OCOP; nâng cao kỹ năng phân phối, tiếp thị cho đội ngũ nhân lực tham gia vào hệ thống xúc tiến và quảng bá sản phẩm OCOP.

Quảng Nam: Năm 2025 sẽ có 5 sản phẩm chủ lực đạt hạng 5 sao OCOP - Ảnh 3.

Năm 2025, Quảng Nam phấn đấu có 5 sản phẩm chủ lực đạt hạng 5 sao OCOP

Sở NNPTNT Quảng Nam cho biết, kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình OCOP đến nay số lượng sản phẩm dự kiến được công nhận đạt 3 sao trở lên giai đoạn 2018 là 210 sản phẩm, so với mục tiêu của Đề án (230 sản phẩm) đạt 91,30 %, trong đó năm 2018-2019, UBND tỉnh đã công nhận 106 sản phẩm (18 sản phẩm 4 sao, 88 sản phẩm 3 sao; Năm 2020 gồm hai đợt công nhận, trong đó đợt 1, UBND tỉnh đã công nhận 29 sản phẩm (sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị TW công nhận 1 sản phẩm; sản phẩm 4 sao 3 sản phẩm; sản phẩm 3 sao 25 sản phẩm). Đợt 2 năm 2020, sẽ đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận hạng 3 sao trở lên cho 75 sản phẩm.

Riêng nguồn ngân sách đầu tư cho sản phẩm OCOP, từ năm 2018 đến nay, Quảng Nam huy động hơn 281 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là hỗ trợ các chủ thể đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở sản xuất - kinh doanh, mua sắm trang thiết bị máy móc, thiết lập bao bì, nhãn mác và đăng ký thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc, công bố chất lượng sản phẩm theo quy định.

Về doanh thu, lợi nhuận từ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã tăng cao, đến hết năm 2019, doanh thu trung bình đạt 649 triệu/sản phẩm/năm, lợi nhuận đạt 181 triệu/sản phẩm/năm. Tổng doanh thu của các sản phẩm OCOP (106 sản phẩm) đạt 68,8 tỷ/năm (tăng 31,8% so với trước khi tham gia Chương trình OCOP), lợi nhuận đạt 19,2 tỷ /năm (tăng 34,0% so với trước khi tham gia Chương trình OCOP).

Trương Hồng