Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh “lệnh” giữ nguyên trạng đất đai ở Lý Sơn đến khi công bố quy hoạch 1/2000

23/05/2023 16:18 GMT+7
Để tránh tình trạng “đón đầu” nhằm trục lợi, làm ảnh hưởng đến định hướng triển khai đầu tư, phát triển Lý Sơn trong tương lai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo, chính quyền huyện Lý Sơn phải giữ nguyên trạng đất đai, cho đến khi quy hoạch 1/2000 được công bố.

VIDEO CHỦ TỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI CHỈ ĐẠO GIỮ NGUYÊN TRẠNG ĐẤT ĐAI Ở LÝ SƠN ĐẾN KHI CÔNG BỐ QUY HOẠCH 12000.


Công Xuân