Quảng Ngãi: Có bất thường sau nhiều năm “bất động”, dự án Khu Chế biến hành tỏi điều chỉnh tăng vốn lên ngàn tỷ?

23/05/2022 13:49 GMT+7
Sự việc dự án Khu Chế biến hành tỏi và Du lịch sinh thái Lý Sơn, do Công ty CP Đầu tư & Phát triển Lý Sơn làm chủ đầu tư nằm im nhiều năm, bất ngờ điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên trên 1.138 tỷ đồng. Để rộng đường dư luận, PV Etime đã trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn nói về việc tăng vốn của dự án Khu Chế biến hành tỏi và Du lịch sinh thái Lý Sơn.


Thảo Nguyên