Quảng Ngãi: Dành 500 tỷ để đầu tư hạ tầng giao thông KKT Dung Quất

12/06/2022 12:31 GMT+7
Trước tình trạng hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hàng loạt tuyến đường giao thông ở KKT Dung Quất hiện xuống cấp và hư hỏng nặng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định từ đây đến năm 2025, sẽ dành 500 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông cho KKT này.

QUẢNG NGÃI DÀNH 500 TỶ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG KKT DUNG QUẤT


Công Xuân