Quảng Ngãi: Công ty Hương Trà không đồng tình việc bị xoá dự án khai thác nước khoáng

25/08/2021 13:45 GMT+7
Với lý do dự án thực hiện chậm nên Sở KH&ĐT tham mưu và tỉnh Quảng Ngãi đã chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khai thác nước khoáng thiên nhiên tại thôn Bình Đông của Công ty Hương Trà. Tuy nhiên Công ty Hương Trà đã có văn bản gửi, bày tỏ không đồng tình với quyết định trên của cấp thẩm quyền Quảng Ngãi.

Sáng 25/8, xác nhận với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, cấp thẩm quyền tỉnh vừa có văn bản (số 4209/UBND-CNXD, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền ký, ngày 23/8/2021) gửi Bộ TN&MT, cung cấp thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH (gọi tắt Công ty) Hương Trà.

Quảng Ngãi: Lùng bùng việc tỉnh xoá sổ dự án khai thác nước khoáng của Công ty Hương Trà  - Ảnh 1.

Sở KH&ĐT, cơ quan tham mưu cho tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty Hương Trà. Ảnh: Nhiệt Băng.

Trong văn bản này nêu rõ, dự án đầu tư khai thác nước khoáng thiên nhiên đóng chai, tại thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, do Công ty Hương Trà làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 29/12/2014, với thời gian dự kiến đến Quý IV/2016 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên đến tháng 8/2018, dự án vẫn chưa hoàn thành vì vậy vào ngày 17/9/2018, sau khi Sở KH&ĐT tiến hành kiểm tra và đề xuất, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi thống nhất và cho chủ đầu tư được gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến Quý I/2019.

Nhưng đến ngày 25/4/2019, dự án vẫn chưa hoàn thành vì vậy Sở KH&ĐT đã có văn bản tham mưu cho cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, xem xét chỉ đạo chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án trên của Công ty Hương Trà.

Trên cơ sở này, ngày 10/5/2019, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã có văn bản (số 2291/UBND-TH), thống nhất với đề xuất trên của Sở KH&ĐT (chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án của Công ty Hương Trà).

Đến ngày 17/10/2019, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định (số 267/QĐ-SKHĐT), chấm dứt hoạt động; đồng thời đề nghị nhà đầu tư (Công ty Hương Trà) hoàn thành thủ tục thanh lý dự án theo quy định.

Quảng Ngãi: Lùng bùng việc tỉnh xoá sổ dự án khai thác nước khoáng của Công ty Hương Trà  - Ảnh 3.

Văn bản mà tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ TN&MT , trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty Hương Trà. Ảnh:Nhiệt Băng.

Cũng trong văn bản gửi Bộ TN&MT, tỉnh Quảng Ngãi cho biết thời gian từ năm 2020-2021, Công ty Hương Trà cũng đã 2 lần có văn bản (số 01/BC-CTHT, ngày 11/12/2020 và số 12/CV-CTHT, ngày 30/6/2021) gửi, yêu cầu xem xét việc chấm dứt hoạt động của dự án. Theo đó cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, giao cho Sở KH&ĐT trả lời cho nhà đầu tư.

Qua rà soát và kiểm tra, Sở KH&ĐT có văn bản trả lời, với nội dung khẳng định không có cơ sở để giải quyết kiến nghị trên của Công ty Hương Trà; việc cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư khai thác nước khoáng thiên nhiên đóng chai của Công ty Hương Trà là đảm bảo quy định pháp luật về đầu tư.

Sáng 25/8, làm việc với PV Etime, đại diện Công ty Hương Trà cho rằng việc Sở KH&ĐT tham mưu đề xuất và tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án là chưa thấu tình đạt lý.

Quảng Ngãi: Lùng bùng việc tỉnh xoá sổ dự án khai thác nước khoáng của Công ty Hương Trà  - Ảnh 5.

Vị trí mà Công ty Hương Trà đã khoang thăm dò được, để khai thác nước khoáng. Ảnh:Nhiệt Băng.

Vì vậy Công ty Hương Trà đã có văn bản gửi tỉnh Quảng Ngãi và Bộ TN&MT, bày tỏ sự không đồng tình đối với quyết định trên (chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác nước khoáng thiên nhiên đóng chai) từ cấp thẩm quyền Quảng Ngãi.

Nhiệt Băng