Quảng Ninh: Hủy thu hồi dự án vì 228 hộ dân góp vốn đứng ra bảo lãnh

25/07/2020 06:23 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất với Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy để thu hồi, hủy bỏ Quyết định thu hồi đất Dự án Khu đô thị mới Đồn Điền (phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long).

Trong cuộc họp ngày 24/7, Ban Cán sự Đảng, Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, Công ty Cổ phần Thống Nhất 508 không có khả năng tài chính để thực hiện dự án và thực hiện nghĩa vụ về tiền sử dụng đất với nhà nước và bị thu hồi là đúng quy định. 

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân đã góp vốn, ổn định trật tự xã hội tránh phát sinh điểm nóng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương tháo gỡ giải quyết để các hộ dân góp vốn hoàn thiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền phạt chậm nộp.

Hiện các hộ dân đã thống nhất cùng chủ đầu tư khắc phục hậu quả, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và 72,8% tiền chậm nộp vào tài khoản tạm giữ của TP.Hạ Long.

Quảng Ninh: Hủy thu hồi dự án vì 228 hộ dân góp vốn đứng ra bảo lãnh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất với Sở TNMT xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy để thu hồi hủy bỏ Quyết định thu hồi đất Dự án Khu đô thị mới Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long. (Ảnh Thành Công)

Trên cơ sở các ý kiến tham gia về nội dung này, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất với các đề xuất của Sở TNMT, đồng thời sớm xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định thu hồi đất số 412 ngày 9/2/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Dự án Khu đô thị mới Đồn Điền được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấp chứng nhận đầu tư năm 2004 cho Công ty 508 (CIENCO 5), tổng diện tích quy hoạch trên 18ha. Đến thời điểm tháng 4/2018, chủ đầu tư Dự án là Công ty CP Thống Nhất 508 (Công ty 508 cũ) chưa hoàn thành các hạng mục hạ tầng dự án (tiến độ sử dụng đất chậm hơn 9 năm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa).

Quảng Ninh: Hủy thu hồi dự án vì 228 hộ dân góp vốn đứng ra bảo lãnh - Ảnh 2.

Dự án Khu đô thị mới Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long.

Công ty CP Thống Nhất 508 cũng chưa nộp trên 99 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp trên 200 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đã cưỡng chế hóa đơn, áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tài khoản ngân hàng để nộp ngân sách, tuy nhiên công ty vẫn không chấp hành. Như vậy, công ty đã vi phạm điểm i, điểm g, khoản 1, điều 64, Luật Đất đai năm 2013 quy định về những trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Quảng Ninh: Hủy thu hồi dự án vì 228 hộ dân góp vốn đứng ra bảo lãnh - Ảnh 3.

Dự án Khu đô thị mới Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long đến nay đã thi công xong hạ tầng.

Ngày 9/2/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định số 412/QĐ-UBND thu hồi đất của Dự án Khu đô thị mới Đồn Điền. Theo báo cáo của Công ty CP Thống Nhất 508, đơn vị đã ký hợp đồng góp vốn với 228 khách hàng, tổng giá trị hợp đồng ký là 219 tỷ đồng và đã thu gần 116 tỷ đồng. Trong khi tổng mức đầu tư dự án chỉ gần 86 tỷ đồng. Việc huy động vốn góp vượt tổng mức đầu tư nhưng các hạng mục hạ tầng vẫn chưa hoàn thành là trách nhiệm của công ty...

Đại diện Công ty CP Thống Nhất 508 và đại diện 228 hộ dân góp vốn vào dự án đề nghị tỉnh cho phép công ty tiếp tục hoàn thành dự án để đảm bảo quyền lợi của các hộ góp vốn.

Quảng Ninh: Hủy thu hồi dự án vì 228 hộ dân góp vốn đứng ra bảo lãnh - Ảnh 4.

Đại diện 228 hộ dân tham gia góp vốn vào dự án Dự án Khu đô thị mới Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long thống nhất cùng chủ đầu tư khắc phục hậu quả, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và 72,8% tiền chậm nộp vào tài khoản tạm giữ của TP.Hạ Long.

Theo ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, việc giải quyết vấn đề của doanh nghiệp và 228 hộ dân góp vốn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người dân, tháo gỡ cho doanh nghiệp, tỉnh sẽ làm trung gian để giải quyết vụ việc này.

Đối với Dự án Khu đô thị mới Đồn Điền, tỉnh Quảng Ninh đã rà soát rất kỹ trước khi ban hành quyết định thu hồi, đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Để giải quyết những vướng mắc hiện nay, Công ty CP Thống Nhất 508 và 228 hộ dân phải bàn bạc, thống nhất thành lập Ban Điều hành Dự án để triển khai thi công các hạng mục hạ tầng còn lại.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao UBND TP.Hạ Long làm cơ quan trung gian giám sát tiến độ triển khai cũng như quản lý nguồn tiền tiếp tục huy động của các hộ dân. Công ty CP Thống Nhất 508 phải cam kết thời gian hoàn thiện hạ tầng và thời gian nộp phần gốc tiền sử dụng đất là 99 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Tỉnh ủy Quảng Ninh để cho phép Công ty CP Thống Nhất 508 tiếp tục triển khai dự án. Đối với khoản phạt chậm nộp trên 200 tỷ đồng, công ty làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đề xuất phương án giải quyết.

Hoàng Trình