Quốc tế Sơn Hà (SHI) thay Tổng giám đốc

17/05/2021 11:28 GMT+7
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao đối với ông Đào Nam Phong.

Theo đó, ông Đào Nam Phong sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà từ ngày 14/5/2021 thay cho ông Nguyễn Viết Hà.

Được biết, ông Đào Nam Phong sinh ngày 2/7/1975. Ông Phong là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Columbia Sounthern – Hoa Kỳ.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty như: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Unimex (Tập đoàn T&T), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Giám đốc Thương mại tại Công ty Cổ phần rượu Hà Nội, Trợ lý Tổng Giám đốc công ty M-Trading (Tập đoàn đầu tư VID), Phó Giám đốc Tập đoàn Prime….

Từ tháng 9/2020, ông Đào Nam Phong được Quốc tế Sơn Hà bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc và được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc SHI từ ngày 14/05/2021.

Quốc tế Sơn Hà có tân Tổng giám đốc 7X - Ảnh 1.

Quốc tế Sơn Hà có tân Tổng giám đốc 7X

Tài liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021, năm 2020 SHI ghi nhận doanh thu thuần 5.360 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm, lãi ròng gần 90 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch.

Năm 2021, SHI đặt kế hoạch doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2020; cổ tức dự kiến 10%.

Cũng theo tài liệu nói trên, HĐQT doanh nghiệp trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021.

Cụ thể, tổng thù lao, phụ cấp HĐQT trong năm 2020 gần 459 triệu đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT nhận 12 triệu đồng/tháng, thành viên nhận 4,5 triệu đồng/tháng. Trưởng ban Kiểm soát 4 triệu đồng/tháng và thành viên nhận 2 triệu đồng tháng.

Năm 2021, mức thù lao, phụ cấp được giữ nguyên. Đây là mức áp dụng khi hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế và cho các thành viên HĐQT.

Mức thù lao, phụ ấp thực tế sẽ được chi trả theo tỷ lệ % hoàn thành chỉ tiêu này căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 so với kế hoạch đề ra và số lượng thành viên HĐQT thực tế.

Quốc tế Sơn Hà tiền thân là Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà, được thành lập từ năm 1998. Công ty hiện có vốn điều lệ 853,87 tỷ đồng, lĩnh vực truyền thống là sản xuất và kinh doanh sản phẩm gia dụng. Công ty đã đưa cổ phiếu SHI niêm yết trên sàn HOSE từ cuối tháng 12/2009.

Q.D
Cùng chuyên mục