Quý "bước hụt" của Phân bón miền Nam (SFG): Lỗ gần 8 tỷ đồng, vay nợ tăng 42%

19/07/2023 07:41 GMT+7
Trong quý II/2023, Phân bón miền Nam (SFG) lỗ trước thuế 7,8 tỷ đồng trong quý II/2023, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 26,9 tỷ đồng.

CTCP Phân bón miền Nam (SFG) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp quý II/2023. Doanh thu trong kỳ của SFG giảm 39% xuống 407,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 82% so với quý II cùng kỳ, xuống gần 8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 11% lên hơn 10 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 44% xuống hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng bình quân trong kỳ so với quý II cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 53% lên 12,5 tỷ đồng so với cùng kỳ do chi phí khuyến mãi, quảng cáo. Chi phí quản lý ghi nhận biến động không đáng kể với 10,7 tỷ đồng.

Kết quả, SFG lỗ trước thuế 7,8 tỷ đồng trong quý II/2023, trong khi cùng kỳ năm trước lãi trước thuế 26,9 tỷ đồng.

Quý "bước hụt" của Phân bón miền Nam (SFG): Lỗ gần 8 tỷ đồng, vay nợ tăng 42% - Ảnh 1.

BCTC quý II/2023 của SFG

Lũy kế 6 tháng, Phân bón miền Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 718,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 41,5% và 48,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, SFG đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng (giảm 26% so với năm trước) và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 20 tỷ đồng- giảm hơn 2 lần.

Tổng tài sản của SFG tính tới 30/6 đạt 1.131,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng 67,6% lên 29,4 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 113% lên gần 330,4 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 104% lên 244,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 46% xuống 306,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 10% lên 514,5 tỷ đồng, trong đó gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn. Vay nợ ngắn hạn tăng 42% lên hơn 385,4 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục