Quý II, Hóa chất Đức Giang (DGC) lãi gấp gần 6 lần lên 1.894 tỷ đồng, tài sản tăng 33,8%

19/07/2022 15:00 GMT+7
Kết thúc quý II, Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi tăng khủng lên 1.894 tỷ đồng, tăng 469% (gấp 5,7 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 21,6% lên 1.877 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 330% lên 2.125 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này cũng tăng vọt 231% lên 107,8 tỷ đồng, trong khi đó chi phí lãi vay khoản này giảm từ 3,5 tỷ đồng xuống 3,3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng đạt 174 tỷ đồng, tăng 42%, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 17 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II, Hóa chất Đức Giang báo lãi tăng khủng lên 1.894 tỷ đồng, tăng 469% (gấp 5,7 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế, doanh thu Tập đoàn ghi nhận đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 91,5%, lợi nhuận sau thuế tăng 440% (gấp 5,4 lần) lên 3.582 tỷ đồng.

Quý II, Hóa chất Đức Giang (DGC) lãi gấp gần 6 lần lên 1.894 tỷ đồng, tài sản tăng 33,8% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2022 của DGC

Theo giải trình của Công ty, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 91,52% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, giá bán tăng (doanh thu Phốt pho vàng tăng 185%, doanh thu các mặt hàng phân bón tăng 62,8%, doanh thu WPA tăng 22,7%...).

Trong khi đó giá vốn các mặt hàng chỉ tăng 24,26% dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 313,98%. Doanh thu hoạt động tài chính (bao gồm lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá) tăng 193,7% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản DGC tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 11.400,8 tỷ đồng, tăng 33,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 78,2% đạt 8.920 tỷ đồng (tăng 48,7% so với đầu năm), trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 64,8% lên 5.984 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 57,6% lên 993,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 14,8% lên 1.591 tỷ đồng. 

Nợ phải trả giảm 13% xuống 1.902 tỷ đồng, tất cả đều là nợ ngắn hạn. Trong đó, thuế và các khoản phải nộp nhà nước là 260 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn 227,4 tỷ đồng...

Cũng liên quan đến DGC, mới đây công ty dự kiến phát hành 8,55 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành/lượng cổ phiếu đang lưu hành là 2,303%. Giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Đối tượng phát hành là cán bộ công nhân viên của Tập đoàn và các công ty con. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Các cán bộ công nhân viên vi phạm kỷ luật với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công tác sang công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành, giá thu hồi bằng giá phát hành.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7, cổ phiếu DGC tăng 4,84% lên 97.500 đồng/cp.


Ong Lý