Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt quyền trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 117%

24/05/2022 08:52 GMT+7
Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 117%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 117 cổ phiếu mới. Ngày cuối cùng đăng ký để phân bổ quyền là 6/6.

DGC hiện đang lưu hành hơn 171 triệu cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ là 873 đơn vị. Tổng số cổ phiếu mà công ty sẽ phát hành là hơn 200 triệu đơn vị, nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.710 tỷ đồng lên hơn 3.712 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 127%. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền tức 1.000 đồng/cổ phiếu và tổng số tiền chi ra là 171 tỷ.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu 12.117 tỷ đồng doanh thu thuần, 3.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 26% và 39% so với năm 2021. Đây cũng là con số doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi thành lập của công ty. Cổ tức năm 2022 dự kiến là 30%.

Ngoài ra, đại hội hội cũng thông qua kế hoạch phát hành 8,55 triệu cổ phiếu ESOP dành cho người lao động, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5%, dự kiến thực hiện trong năm 2022. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Tính cả phương án phát hành ESOP, vốn điều lệ của DGC có thể tăng lên gần 3.800 tỷ đồng.

Quý I, doanh nghiệp hóa chất, phân bón ghi nhận doanh thu thuần 3.634 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.506,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 87% và gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục mới của công ty.

Đóng cửa phiên ngày 23/5, cổ phiếu DGC đứng ở mức 214.600 đồng/cổ phiếu. 


A.Vũ