Quý III/2022, Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi tăng đột biến lên 175 tỷ đồng

26/10/2022 13:57 GMT+7
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với lợi nhuận sau thuế tăng vọt 778% lên 175 tỷ đồng. Đây là mức lãi hàng quý cao nhất từ khi Nhựa Bình Minh thành công ty con của Nawaplastic Industries.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 1.495,8 tỷ đồng, tăng 184% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn bán hàng tăng 113% nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng 1.697% lên 422 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 26% lên 13.049 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 221% lên 41.066 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 158% đạt 40.977 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2022 Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tăng đột biến 775% lên 175,13 tỷ đồng. Đây là mức lãi hàng quý cao nhất từ khi Nhựa Bình Minh thành công ty con của Nawaplastic Industries, thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan) vào đầu năm 2018. Nawaplastic Industries hiện nắm quyền chi phối tại đây với tỷ lệ 54,39%. Nguyên nhân lợi nhuận tăng vọt được doanh nghiệp giải thích do chuyển từ lỗ sang lời, giải trình trong báo cáo hợp nhất công bố ngày 25/10/2022. Trước đó, doanh thu quý IIII/2021 bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngoài ra, doanh thu bản hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng 183,5% so với cùng kì năm ngoái.

Vì sao lãi Quý III/2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) tăng đột biến? - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022

Lũy kế 9 tháng, doanh thu công ty đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 40%; doanh thu tài chính tăng 26% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 447 tỷ đồng tăng 349% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của BMP tính tới cuối quý III/2022 đạt 3.064 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 11% lên 2.219 tỷ. Hàng tồn kho giảm 2% còn  608 tỷ đồng; nợ phải trả giảm 20% xuống còn 435,9 tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn giảm 20% còn 414 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 21% còn 21,7 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, vốn chủ sở hữu tăng 15% lên 2.628 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo kế hoạch kinh doanh công ty đề ra, mục tiêu doanh thu của BMP trong năm 2022 là 5.680 tỷ đồng tăng 181% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế laf tỷ đồng tăng 449%. Như vậy tính đến hết tháng 9/2022 công ty đã hoàn thành 77% mục tiêu doanh thu và đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế công ty đề ra trong năm 2022.

Trong phiên sáng 26/10 giá cổ phiếu của công ty cũng tăng 3,84% lên 59.500đ/cp.

Hương Trang
Cùng chuyên mục