Quý IV, Novaland (NVL) báo lãi 240 tỷ đồng, giảm hơn 73% so cùng kỳ

01/02/2023 07:44 GMT+7
Trong quý IV, NovaLand (NVL) ghi nhận doanh thu giảm 29% và lợi nhuận sau thuế giảm sâu hơn 70% xuống còn gần 240 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NovaLand; HoSE: NVL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2022 với kết quả kém tươi sáng.

Theo đó, doanh thu NVL trong kỳ ghi nhận đạt 3.244 tỷ đồng, giảm 29% so với quý IV/2021. Giá vốn bán hàng cũng ở mức cao với 2.151 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 1 nửa so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 33,5% lên hơn 900 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 13% xuống 670 tỷ đồng; các chi phí các như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 55% và 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả, trong quý IV Tập đoàn báo lãi sau thuế đạt gần 240 tỷ đồng, giảm 73,5%.

Quý IV, Novaland (NVL) báo lãi 240 tỷ đồng, giảm hơn 73% so cùng kỳ - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất của Novaland

Luỹ kế năm 2022, NVL ghi nhận gần 11.152 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 25% so với năm 2021. Cụ thể, doanh thu từ bán hàng gần 9.221 tỷ đồng, ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ hơn 1.930 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế cả năm, NVL đạt hơn 2.293 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 34% so với năm ngoái.

Với kết quả này, Tập đoàn mới hoàn thành hơn 31% kế hoạch doanh thu và 35,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản NVL tại ngày 31/12/2022 đạt hơn 257.365 tỷ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm. Tổng tài sản NVL tại ngày 31/12/2022 đạt hơn 257.365 tỷ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 50% xuống gần 8.600 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 61% xuống 326,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 22% lên gần 134.485 tỷ đồng, chủ yếu đến từ bất động sản để bán đang xây dựng (122.559 tỷ đồng), phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành (11.807 tỷ đồng) và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng (104,7 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, năm 2022 ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn hơn 52.982 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với số đầu kỳ. Trong đó, chiếm chủ yếu là khoản đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp (19.852 tỷ đồng) – NVL cho biết đây là tiền đặt cọc để mua cổ phần của công ty mà tập đoàn đang đầu tư, khoản tiền này sẽ được chuyển sang như một khoản đầu tư vào công ty con hay liên kết khi NVL hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần; đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và dự án (4.098 tỷ đồng)….

Nợ phải trả tăng 32% lên 212.435 tỷ đồng; vay ngắn hạn tăng 33,7% lên 25.516 tỷ đồng; vay dài hạn giảm từ 41.430 tỷ đồng xuống hơn 39.000 tỷ đồng.An Vũ