Thủy sản Minh Phú của "vua tôm" Lê Văn Quang báo lãi 231 tỷ, tăng 39%

22/10/2021 17:30 GMT+7
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) của "vua tôm" Lê Văn Quang vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2021.

Cụ thể, trong quý III/2021, doanh thu thuần của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) đạt 2.695 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Báo cáo cho thấy, giá vốn bán hàng giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái nên lãi gộp của MPC đạt 447 tỷ đồng, tăng tới 82% so với cùng kỳ.

Chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí bán hàng ghi nhận tăng đột biến 95% trong quý III lên 164 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí dịch vụ mua ngoài nhưng không được thuyết minh chi tiết. Kết thúc quý III, Minh Phú lãi 231 tỷ đồng, tăng 39%.

Thủy sản Minh Phú của "vua tôm" Lê Văn Quang báo lãi 231 tỷ, tăng 39%  - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo hợp nhất quý III/2021 của MPC

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Thủy sản Minh Phú đạt doanh thu thuần 7.210 tỷ đồng, tăng 9%, lãi sau thuế là 410 tỷ đồng, xấp xỉ với cùng kỳ.

Được biết, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 lên 15.774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.092 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, MOC đã thực hiện 45,8% mục tiêu doanh thu và 37,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9 tổng tài sản của Minh Phú là 9.067 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 1.551,5 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm và chiếm gần 12,7% tổng tài sản. Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi là 932 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ của công ty đạt 3.639 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đều là ngắn hạn với giá trị 1.780 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.


An Vũ