SAM muốn thoái toàn bộ vốn tại SAM Nông nghiệp Công nghệ cao

26/06/2024 20:18 GMT+7
CTCP Sam Holdings (SAM) vừa công bố Quyết định của Tổng Giám đốc về việc thoái vốn tại CTCP Sam Nông nghiệp Công nghệ cao.

Cụ thể, tại Quyết định số 08/2024/QĐ-TGĐ về việc thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của SAM tại CTCP SAM Nông nghiệp Công Nghệ Cao. Số lượng cổ phần chuyển nhượng là 7,2 triệu cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý II/2024. Giá chuyển nhượng chưa được công bố.

Sau khi hoàn tất việc thoái vốn này, SAM Nông nghiệp Công Nghệ Cao không còn là công ty con của SAM.

Trong quý I/2024, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 623,37 tỷ đồng, tăng 41,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 27,8 tỷ đồng, tăng 116,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,5%, lên 8,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 47,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,79 tỷ đồng, lên 55,07 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 5,1%, tương ứng tăng thêm 2,17 tỷ đồng, lên 44,68 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 26,7%, tương ứng giảm 5,97 tỷ đồng, về 16,36 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 0,9%, tương ứng giảm 0,3 tỷ đồng, về 34,91 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải về việc lợi nhuận tăng đột biến trong quý đầu năm 2024, SAM Holdings cho biết chủ yếu do doanh thu bán hàng cao hơn, đồng thời giảm chi phí tài chính so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2024, SAM Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.423,78 tỷ đồng, tăng 4,04% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 80,39 tỷ đồng, tăng 27,85% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 27,8 tỷ đồng, SAM Holdings đã hoàn thành 34,6% so với kế hoạch lãi 80,39 tỷ đồng trong năm 2024.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của SAM Holdings tăng nhẹ 0,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4,3 tỷ đồng, lên 6.596,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.101 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.636,1 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.217,2 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 656,2 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền vào đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 39,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 206,6 tỷ đồng, về 313,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 33,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 412,1 tỷ đồng, lên 1.636,1 tỷ đồng.

SAM Holdings có thuyết minh khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và góp vốn vào công ty liên kết, liên doanh chủ yếu 656,3 tỷ đồng vào CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ; 511 tỷ đồng vào Tổng công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP; 426,4 tỷ đồng vào CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ; 273,7 tỷ đồng vào Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (mã DVN - sàn UPCoM); 153,1 tỷ đồng vào CTCP Phú Hữu Gia…

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 4,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 47,9 tỷ đồng, lên 1.206,9 tỷ đồng và bằng 26,1% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.137,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 69,1 tỷ đồng.

Mi Lan
Cùng chuyên mục