Sau 5 năm về tay Kido, Tường An liên tục báo lãi tăng bằng lần

21/04/2021 15:49 GMT+7
CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 1.583 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 218 tỷ đồng tăng gần 40% so với quý I/2020.

Trong kỳ, TAC có 9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chi phí tài chính tăng nhẹ 6% lên 8,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể từ gần 24 tỷ đồng xuống gần 9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng thêm 15% lên 113 tỷ đồng. 

Kết thúc quý I/2021, TAC lãi sau thuế 77,6 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.292 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận tăng cao là do trong kỳ công ty đã tập trung phát triển các sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cao cấp, đồng thời tái định vị thương hiệu Tường An, mở rộng ngành hàng và quản lý tốt chi phí quản lý mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp giảm 22% so với đầu năm, còn 1.796 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhiều nhất, từ 653 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 312 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng giảm từ 901 tỷ đồng còn 862 tỷ đồng. 

Sau 5 năm về tay Kido, Tường An liên tục báo lãi tăng 2,5 lần - Ảnh 1.

Kết thúc quý I/2021, TAC lãi sau thuế 77,6 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ

TAC có 1.270 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 31% so với đầu năm. Chiếm chủ yếu là nợ phải trả ngắn hạn với 1.257 tỷ đồng.

Năm 2021, TAC cho biết sẽ tiếp tục tập trung gia tăng thị phần ở hai dòng sản phẩm trung và cao cấp, thực hiện chiến lược khu vực hóa, xây dựng kế hoạch kinh doanh mùa vụ và danh mục sản phẩm phù hợp với từng địa phương nhằm tạo ra sức mạnh cạnh tranh, gia tăng thị phần.

Công ty cũng tiến hành đầu tư, mở rộng nhà máy dầu Phú Mỹ, nâng công suất nhà máy tinh luyện; Đầu tư một số hạng mục máy móc thiết bị, mở rộng kho, bồn chứa.

Mở rộng diện tích xây dựng nhà máy Vinh từ: 8.800 m2 lên 17.000m2 , nâng công suất nhà máy dầu tại Vinh từ 40.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và logistics, đồng thời gia tăng năng lực cung ứng hàng hóa cho thị trường miền Bắc và miền Trung.

Quang Dân