Sau nhiều lần trì hoãn, cổ đông Mitraco (MLS) sẽ được nhận cổ tức năm 2016 lên đến 43% vào tháng 12?

12/11/2020 10:46 GMT+7
9 tháng đầu năm 2020, MLS ước tính doanh thu đạt mức 307 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 86 tỷ đồng, vượt 12% và 114% so với kế hoạch. Dự kiến ngày chốt danh sách trả cổ tức ngày 30/11/2020.
Sau nhiều lần trì hoãn, cổ đông Mitraco (MLS) sẽ được nhận cổ tức năm 2016 vào cuối năm nay?  - Ảnh 1.

Hội đồng quản trị CTCP Chăn nuôi - Mitraco (UPCoM: MLS) vừa thông qua phương án chỉ trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 43%. Ngày chốt danh sách vào 30/11/2020.

Cuộc họp ngày 11/11, Ban lãnh đạo MLS đã thống nhất việc hủy bỏ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016 của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

Đồng thời, HĐQT đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 43% (1 cổ phiếu được nhận 4,300 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là ngày 25/12.

Năm 2020, MLS đặt kế hoạch doanh thu đạt 275 tỷ đồng và lãi sau thuế 40 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, MLS ước tính doanh thu lũy kế đạt mức 307 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 86 tỷ đồng, đã vượt 12% và 114% so với kế hoạch. Cho quý 4/2020, Ban lãnh đạo Công ty đặt kế hoạch doanh thu 90 tỷ đồng và lãi sau thuế 20 tỷ đồng.

Trước đó, tại nghị quyết HĐQT ngày 19/12/2016, Ban lãnh đạo Mitraco thông báo ngày 20/1/2017 là ngày chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 35% (1 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Ngày thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 2/2017.

Nghị quyết HĐQT ngày 10/1/2017 sau đó đã điều chỉnh thời gian trả cổ tức sang tháng 5/2017, đồng thời nâng mức cổ tức lên 40% bằng tiền.

Nhờ kết quả kinh doanh năm 2016 tăng đột biến với 397,4 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 42% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 20,77 tỉ đồng, vượt 48% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà Đại hội đồng cổ đông giao phó (14 tỉ đồng), cổ đông Mitraco đã thông qua mức trả cổ tức 43% bằng tiền cho năm 2016. Thời gian thanh toán vào tháng 10/2017. Song, từ đó tới nay, Mitraco vẫn trì hoãn trả cổ tức cho cổ đông.

Chăn nuôi Mitraco được thành lập năm 2014, là thành viên của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Mitraco Hà Tĩnh – Mã: MTA). MLS là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị và thức ăn chăn nuôi.

Cho đến thời điểm hiện tại, công ty chỉ có một cổ đông lớn duy nhất Mitraco Hà Tĩnh nắm giữ 51,28% vốn điều lệ.

Đ.M