Savitech (SVT): Chốt ngày trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu

19/06/2022 09:31 GMT+7
Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (Savitech, HoSE: SVT) đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/07/2022 để chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 30%.

Savitech (SVT) kế hoạch cổ tức 2021 tỷ lệ 10%, chốt chia tỷ lệ 30%

Ngày 17/06/2022 SVT phát đi thông báo sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 30%, 100:30, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành gần 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng gần 35 tỷ đồng. Nâng tổng vốn điều lệ từ 115,8 tỷ lên 150,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Với ngày đăng ký cuối cùng 05/07/2022, dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 04/07/2022.

Savitech kế hoạch cổ tức 2022 từ 15% trở lên

Savitech (SVT): Chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính 2021 của Savitech

Năm 2021, Savitech đạt tổng doanh thu gần 144 tỷ đồng, thực hiện 119,74% so với kế hoạch ban đầu (tăng 24,45% so với thực hiện năm 2020). Lợi nhuận sau thuế đạt 34,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận 2021 tăng được liệt kể bởi những khoản chiếm tỷ trọng lớn như: Thu nhập từ cổ tức được chia của Hệ thống trường Việt Mỹ gần 5 tỷ đồng; Thu nhập từ cổ tức được chia của CTCP Giấy Toàn Lực hơn 23 tỷ đồng và Thu nhập từ CTCP Sách và Dịch vụ Văn hóa Hoa Tây Đô 111 triệu đồng

Năm 2022, Savitech đề ra 3 chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh, bao gồm: Tổng doanh thu và thu nhập dự kiến 152 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng và trả cổ tức tỷ lệ từ 15% trở lên.

Savitech (SVT): Chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% - Ảnh 2.

Biểu đồ về giá cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2022 của Savitech

Giá cổ phiếu 2022 của Savitech nhìn chung theo xu hướng giảm. Cao đỉnh điểm là tại ngày 28/03/2022, giá giao dịch SVT đạt mốc 21.900 đồng, nhưng cho tới khi đóng phiên giao dịch ngày 17/06/2022, giá cổ phiếu chỉ còn ở mức 14.950 đồng (giảm 50 đồng so với phiên giao dịch liền về, tương ứng giảm 0,33%)

Phương Thảo