SCI (S99) trình kế hoạch lợi nhuận 128 tỷ đồng, 3 tháng đầu năm đã hoàn thành 78% kế hoạch

14/06/2021 13:13 GMT+7
CTCP SCI (HNX: S99) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 30/6 theo hình thức họp trực tuyến.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, SCI đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.302 tỷ đồng gấp 3 lần so với thực hiện năm 2020, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ 128 tỷ đồng, giảm 9%. Trong đó, công ty mẹ kỳ vọng doanh thu đạt 772 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng, trả cổ tức 10%.

Về thi công lắp máy, trong năm 2021, SCI sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng theo yêu cầu của dự án điện Long Phú 1.

Nhiều dự án phát điện thương mại, SCI đặt doanh thu lên 5.300 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2020 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh SCI năm 2021. Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 SCI

Hoàn thành lựa chọn và ký kết hợp đồng thiết bị cơ điện trong quý II/2021 đối với Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án Thuỷ Điện Nậm San 3. Đồng thời, hoàn thành toàn bộ các hạng mục phụ trợ; đào hố móng nhà máy vào ngày 10/12/2021; Hoàn thành thi công hầm phụ số 2 vào ngày 8/6/2021. Hoàn thành 60% tổng khối lượng đào và gia cố hầm.

Đối với Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án điện gió Hướng Phùng 2&3, S99 sẽ đóng điện đường dây 22KV vào ngày 17/4/2021; Đóng điện toàn bộ đường dây 110KV vào ngày 17/6; phát điện thương mại tuabin đầu tiên vào ngày 9/8/2021; phát điện thương mại toàn dự án vào ngày 13/10/2021.

Hợp đồng tổng thầu EPC Dự án điện gió Gelex, đóng điện toàn bộ đường dây 110KV và trạm biến áp 110KV vào tháng 5/2021; phát điện thương mại toàn biộ dự án vào ngày 22/8/2021.

Đóng điện đường dây 110KV và trạm biến áp dự án Điện gió Hướng Linh 7&8 vào tháng 6/2021; phát điện thương mại toàn dự án vào ngày 24/8/2021.

Bên cạnh đó, SSI tiếp tục duy trì sản xuất ổn định Nhà máy thuỷ điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2.

Nhiều dự án phát điện thương mại, SCI đặt doanh thu lên 5.300 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ SCI năm 2021

Về đầu tư dự án, S99 sẽ triển khai, hoàn thành pháp lý cho Dự án thuỷ điện Nậm Lụm 1 và Dự án thuỷ điện Nậm Lụm 2; Dự án thuỷ điện Nậm Xe; Dự án điện gió Hướng Linh 8 tại Quảng Trị.

Song song với đó, SCI tiếp tục tìm kiếm, phát triển các dự án thuỷ điện, năng lượng khác.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020, SCI có kết quả kinh doanh khá bất ngờ với doanh thu tăng 24,9% lên 1.706 tỷ đồng và lãi trước thuê tăng 713%, lên gần 315,8 tỷ đồng. Doanh thu năm 2020 của SCI tăng mạnh chủ yếu nhờ doanh thu hợp đồng xây dựng. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ công ty chiết giảm mạnh về chi phí.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 của S99 cho biết, doanh thu công ty đạt 793 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế gấp 2,5 lần, lên trên 102 tỷ đồng.

Với kết quả này, SCI chỉ mới hoàn thành được 15% kế hoạch kinh doanh, nhưng đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận. Có thể thấy, SCI đã qua thận trọng khi đưa ra kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2021.


 

Q.D