SMC dự kiến thoát lỗ, trả cổ tức tỷ lệ 5% năm 2023

01/04/2023 20:41 GMT+7
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 22/4 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu bán hàng 20.350 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến của doanh nghiệp là 150 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 651,8 tỷ đồng. 

Đầu tư Thương mại SMC: lên kế hoạch lợi nhuận có lãi quay trở lại, không trả cổ tức 2022 - Ảnh 1.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, SMC lên kế hoạch cổ tức 10% cho năm 2022 nhưng do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không thuận lợi và không đạt kế hoạch đã đề ra, HĐQT SMC quyết định trình cổ đông việc không trả cổ tức năm vừa qua.

Về kế hoạch trả cổ tức 2023, SMC dự kiến rằng sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ kệ 5%.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có công văn nhắc nhở Ðầu tư Thương mại SMC về việc chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan.

“Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đã chậm công bố thông tin và nhắc nhở đề nghị nghiêm túc tuân thủ các quy định trên thị trường chứng khoán”, HoSE nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 20/3, HoSE cũng đã có thông báo bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu của CTCP Ðầu tư Thương mại SMC. 

Theo đó, 73,6 triệu cổ phiếu SMC vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BTCT hợp nhất kiểm toán năm 2022 là con số âm.

Phương Thảo