So găng lợi nhuận của 3 "ông lớn" Vietcombank, BIDV và Vietinbank

02/08/2019 11:15 GMT+7
Kết quả kinh doanh bán niên cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank cao hơn Vietinbank và BIDV cộng lại.

BIDV hiện là ngân hàng dẫn đầu hệ thống với tổng tài sản lên tới 1,4 triệu tỷ đồng

Vietcombank đang là ngân hàng dẫn đầu về tổng thu nhập hoạt động trong nửa đầu năm với 23.071 tỷ đồng, chiếm 35% trong tổng thu nhập của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV. Vietcombank cũng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng về tổng thu nhập lớn nhất 20% trong nửa đầu năm.

Đứng thứ 2 về tổng thu nhập và tỷ lệ tăng trưởng tổng thu nhập trong nửa đầu năm song thu nhập lãi thuần của BIDV cao nhất với 17.683 tỷ đồng và chiếm 78% trong tổng thu nhập hoạt động của nhà băng này.

Trong khi đó, Vietinbank có thu nhập lãi thuần thấp nhất trong 3 “ông lớn” quốc doanh, song chiếm tơi 82% tổng thu nhập – cao nhất trong 3 ngân hàng.

Trong kỳ, tại Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đều tăng trưởng từ 14% đến trên 63% so với cùng kỳ.  Tương tự thu nhập lãi thuần, Vietinbank có thu nhập dịch vụ đứng thứ 3 song tỷ lệ tăng trưởng lên tới 63%, dẫn đầu trong 3 “ông lớn”.

Tại Vietinbank, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh lãi thuần 135 tỷ đồng, giảm 36%. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư lỗ thuần 145 tỷ đồng, khác xa mức lãi thuần 130 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động khác đem về cho VietinBank 345 tỷ đồng, giảm 56%.

Vietcombank kinh doanh ngoại hối tăng trưởng quá nửa (57%) so với cùng kỳ năm trước lên 1.628 tỷ đồng. Trong khi đó, các mảnh kinh doanh chứng khoán, góp vốn mua cổ phần và lãi từ hoạt động khác giảm lần lượt 83&, 63% và 19% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác mang về khoản lợi nhuận lần lượt là 735 tỷ và 2.375 tỷ đồng cho BIDV, tăng trưởng lần lượt 68% và 48% so với cùng kỳ. BCTC của ngân hàng này không thuyết minh cơ cấu nguồn thu lãi từ hoạt động khác của BIDV đến từ đâu, song nhiều khả năng đến từ hoạt động thu hồi nợ đã được xử lý.

Tại BIDV, kinh doanh chứng khoán giảm lãi 87% chỉ còn 88 tỷ đồng. Ngoài ra, mảng chứng khoán đầu tư ghi nhân mức lỗ gần 263 tỷ đồng, gấp gần 13 lần mức lỗ của cùng kì năm trước.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, trong 3 ngân hàng, BIDV cũng là ngân hàng duy nhất có mức lợi nhuận thuần sụt giảm so với cùng kỳ năm trước với mức giảm trên 4%.  Riêng chi phí dự phòng rủi ro tăng 6,8% lên 10.710 tỷ và chiếm tới 69% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BIDV.

Lợi nhuận của Vietinbank tăng nhẹ 1,3%, do ngân hàn này tăng gấp rưỡi lượng trích lập dự phòng lên 7.977 tỷ đồng.

Trong khi đó, sau trích lập dự phòng rủi ro, Vietcombank vẫn là quán quân dẫn đầu lợi nhuận trong 3 "ông lớn" quốc doanh với 9.076 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và hơn 11.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây cũng là mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước tới nay của Vietcombank, thậm chí ngang ngửa lợi nhuận mục tiêu cả năm của Techcombank - ngân hàng dẫn thứ 2 về vị trí lợi nhuân ngành trong năm 2018 vừa qua.

Như vậy, tổng lợi nhuận trước và sau thuế của Vietinbank và BIDV cộng lại cũng chưa bằng lợi nhuận trước và sau thuế của "ông lớn" Vietcombank. Tổng lợi nhuận trước và sau thuế của Vietinbank và BIDV cộng lại chưa bằng lợi nhuận của riêng  “ông lớn” Vietcombank.

Tổng nợ xấu nội bảng của 3 ngân hàng Vietinbank, BIDV và Vietcombank trên 41.000 tỷ đồng

Trong 3 ngân hàng, Vietinbank là ngân hàng duy nhất có tỷ lệ nợ xấu giảm so với cuối năm 2018

Vietinbank là ngân hàng có dư nợ cho vay và huy động tăng dưới 3% trong nửa đầu năm nay. Dư nợ cho vay tăng thấp nhất trong 3 ngân hàng, đạt 885.535 tỷ đồng. Điều này đã được dự báo trước bởi hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) của VietinBank hiện rất hạn chế do chỉ tiêu an toàn vốn đã chạm ngưỡng tối thiểu.

Vietcombank là ngân hàng mạnh tay nhất nếu xét về mức chi phí bình quân cho mỗi nhân viên trong nửa đầu năm. Lương và phụ cấp bình quân của Vietcombank 35,8 triệu đồng/ người/tháng - cao hơn Vietinbank 10 triệu đồng và BIDV 11,4 triệu đồng/người/tháng.

Lê Thúy