Số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 lập kỷ lục

27/12/2019 16:10 GMT+7
Năm 2019 ghi nhận kết quả hoạt động của doanh nghiệp khả quan khi cả nước có tới 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2019, cả nước có 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.730,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.254,4 nghìn lao động, tăng 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 17,1% về vốn đăng ký và tăng 13,3% về số lao động so với năm trước. Đây là mức cao nhất trong những năm trở lại đây, dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Nếu tính cả 2.273 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 40,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2019 là 4.003,2 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 39,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15,9% so với năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2019 lên 177,5 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 lập kỷ lục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo khu vực kinh tế, năm nay có hơn 2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 9,9% so với năm 2018; 36,5 nghìn doành nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 5,3%; 99,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 5,1%.

Cũng trong năm 2019, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 28,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,9% so với năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 43,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 41,7%, trong đó có 17,7 nghìn doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, 14,5 nghìn doanh nghiệp thông báo giải thể và 11,5 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.

Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2019 là 16,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,2% so với năm trước, trong đó có 15,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, tăng 2,4%; 212 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, giảm 0,5%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 6,8 nghìn doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,8 ghìn doanh nghiệp; xây dựng có 1,6 nghìn doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 686 doanh nghiệp; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 208 doanh nghiệp. Trong năm 2019, trên cả nước còn có 46,8 nghìn doanh nghiệp không hoạt động địa chỉ đã đăng ký, tăng 43,4% so với năm trước.

Trong tháng 12/2019, cả nước có 11.418 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 155,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 117,3 nghìn lao động, giảm 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 11,3% về vốn đăng ký và tăng 4,2% về số lao động so với tháng 11/2019. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,6 tỷ đồng, tăng 19,6% so với tháng trước và giảm 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2020, có tới 88,6% số doanh nghiệp ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lạc quan dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm tới sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý IV/2019. Ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước, tỷ lệ này được số doanh nghiệp đánh giá là 81,1% và 83,7%.

Thu Trà