Soi "sức khỏe" tài chính của công ty ngành nông nghiệp sắp niêm yết trên HOSE

29/12/2019 14:39 GMT+7
Soi "sức khỏe" tài chính của công ty ngành nông nghiệp sắp niêm yết trên HOSE
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu ABS của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco) trên sàn HOSE. 9 tháng đầu năm 2019, Bitagco mới chỉ hoàn thành 56% mục tiêu lợi nhuận sau thuế và có nhiều giao dịch mua/bán, đầu tư liên quan đến các công ty có cùng Chủ tịch HĐQT với Bitagco.

Ngày 27/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu ABS của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco) trên sàn HOSE.

Cụ thể, Bitagco sẽ niêm yết 28,8 triệu cp trên HOSE với mã chứng khoán là ABS, mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị 288 tỷ đồng.

Được biết, Bitagco tiền thân là Công ty Vật tư Nông nghiệp Thuận Hải được thành lập ngày 25/12/1975 với nhiệm vụ cung ứng vật tư nông nghiệp như phân bón, lúa giống, thuốc trừ sâu cho hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận hiện nay.

Soi "sức khỏe" tài chính của công ty ngành nông nghiệp sắp niêm yết trên HOSE - Ảnh 1.

Ảnh chụp website của Bitagco

Tính đến ngày 30/09/2019, cổ đông trong nước nắm giữ 100% vốn tại Bitagco. Trong đó, ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT Bitagco và CTCP Đầu tư phát triển đô thị du lịch Diamond Eco City lần lượt nắm giữ 20% và 23,61% vốn tại Bitagco.

9 tháng, hoàn thành 56% mục tiêu lợi nhuận sau thuế

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, Bitagco ghi nhận tổng doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt hơn 608 tỷ đồng và 16,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 6% so với cùng kỳ. 

Nếu so với mục tiêu 760 tỷ đồng doanh thu thuần và trên 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế Bitagco đặt ra trước đó, thì sau 9 tháng doanh nghiệp này hoàn thành gần 80% chỉ tiêu doanh thu và chỉ đạt 56% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong năm 2017 và 2018, lợi nhuận sau thuế của Bitagco lần lượt là 29,6 và 29,1 tỷ đồng.

Soi "sức khỏe" tài chính của công ty ngành nông nghiệp sắp niêm yết trên HOSE - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của Bitagco

Trong cơ cấu lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019, khối tài chính, đầu tư đóng góp trên 6,8 tỷ đồng; khối nông nghiệp nhỉnh hơn với 6,9 tỷ đồng và khối xăng dầu gần 2,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, nếu tính về cơ cấu tài sản, hiện khối tài chính đầu tư cũng đứng thứ 2 với 301,5 tỷ đồng; khối nông nghiệp 360 tỷ và khối xăng dầu chỉ xấp xỉ 14 tỷ đồng. Tương ứng, nợ phải trả của các khối này lần lượt là 22,5 tỷ; 261 tỷ và 13 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán như hệ số thanh toán ngắn hạn của Bitagco tăng từ mức 1,29 (năm 2017) lên 1,41 (năm 2018) và giảm về mức 1,34 (tính đến cuối tháng 9/2019).

NămHệ số thanh toán ngắn hạnHệ số nợ/tổng tài sản
20171,290,36
20181,410,36
9T20191,340,43

Trong khi đó, hệ số nợ/tổng tài sản duy trì ở mức 0,36 năm 2017 và 2018, đến cuối tháng 9/2019 tăng lên 0,43.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 15 tỷ, trong khi cùng kỳ âm 2 tỷ, chủ yếu là do Bitagco tăng thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. Trước đó, dòng tiền này của Bitagco lần lượt âm 19 tỷ và 7 tỷ đồng trong  năm 2018 và 2017.

Nhiều giao dịch liên quan đến công ty có cùng Chủ tịch Trần Văn Mười

Tại báo cáo tài chính quý III/2019 của Bitagco, tổng tài sản của doanh nghiệp này tính đến cuối tháng 9/2019 là gần 686 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. 58% được tài trợ bằng tài sản ngắn hạn, tương đương trên 400 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 384 tỷ đồng, tăng 103 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là do phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng nhanh từ 137 tỷ lên 312 tỷ tính đến cuối tháng 9/2019. Ngược lại, phải thu ngắn hạn khác giảm từ 87 tỷ xuống chỉ còn 46 tỷ đồng sau 3 quý.

Các khoản phải thu khách hàng của Bitagco được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của hợp đồng tín dụng ngày 9/11/2017 tại BIDV chi nhánh Bình Thuận.

Soi "sức khỏe" tài chính của công ty ngành nông nghiệp sắp niêm yết trên HOSE - Ảnh 4.

Báo cáo tài chính quý III/2019 của Bitagco

Khoản phải thu có giá trị lớn nhất là khoản phải thu của Công ty cổ phần VTNN Vàm Cỏ Đông (843 tỷ đồng) và Công ty cổ phần tập đoàn QuốcTế Năm Sao gần 69 tỷ đồng. Cả hai công ty này đều có chung Chủ tịch HĐQT với Bitagco là ông Trần Văn Mười.

Ngoài ra, Bitagco còn ghi nhận một khoản vay có giá trị 9,5 tỷ đồng – đây là khoản tiền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao mượn với lãi suất 1,5%/tháng.

Bitagco ghi nhận khoản mục tài sản dài hạn hơn 285 tỷ đồng, được tài trợ bằng gần 200 tỷ phải thu dài hạn khác. Đây là khoản góp vốn hợp tác đầu tư bất động sản cùng với Công ty Cổ phần tập đoàn Quốc tế Năm Sao do ông Mười làm Chủ tịch xây dựng Khu đô thị sinh thái Năm Sao Five Start Eco City. Dự án này có tổng mức đầu tư là 2.085 tỷ đồng, trong đó Bitagco sẽ tham gia đầu tư 221,4 tỷ đồng. Hiện tại Bitagco đã góp 199,88 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bitagco đầu tư góp vốn 68 tỷ vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần XNK vật tư Nông nghiệp III – công ty này có cùng Chủ tịch HĐQT với Bitagco theo thuyết minh trong báo cáo tài chính của Bitagco.

Như vậy, qua báo cáo tài chính 9 tháng của Bitagco có thể thấy, Bitagco hiện có nhiều giao dịch mua/bán, vay mượn đầu tư liên quan đến các công ty có cùng Chủ tịch HĐQT với Bitagco như Tập đoàn Quốc tế năm Sao; Nhà máy Phân bón Năm Sao; Công ty Vật tư Nông nghiệp III; vật tư Nông nghiệp Vàm Cỏ Đông.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Bitagco cũng tăng từ 210 tỷ lên 298 tỷ đồng trong 9 tháng, gần 100% là tài khoản nợ ngắn hạn. So với vốn chủ sở hữu 387 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm tới 75% nguồn vốn chủ sở hữu của Bitagco. 

Nợ vay và thuê tài chính của Bitagco giảm từ mức 110 tỷ xuống còn gần 94 tỷ đồng. Trong đó, có trên 15 tỷ vay từ các cá nhân. Chi phí lãi vay tính đến hết tháng 9/2019 của Bitagco là hơn 7 tỷ, tăng so với con số 6,1 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.

Lê Thúy