Sông Công – Thái Nguyên: Đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng cho chương trình phát triển đô thị đến năm 2025

21/02/2022 07:18 GMT+7
Để thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.Sông Công (Thái Nguyên) dự kiến đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng để hoàn thiện, phát triển đô thị.

Trong đó, Sông Công ưu tiên nguồn ngân sách Nhà nước để đầu tư hạ tầng đô thị; tập trung phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III hiện đang còn thiếu.

Sông Công – Thái Nguyên: Đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng cho chương trình phát triển đô thị đến năm 2025 - Ảnh 1.

Thành phố Sông Công đầu tư hạ tầng để phát triển đô thị (Ảnh: Hà Thanh chụp tại phường Bách Quang, TP.Sông Công)

Chỉ tính riêng trong năm 2021, thành phố Sông Công đã triển khai một số công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng. Trong đó, dự án giao thông 517 tỷ đồng, dự án khu dân cư, khu đô thị 1.395 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, thành phố Sông Công sẽ tiếp tục huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, thay đổi phân bố dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Thanh