Tài chính nông nghiệp

Giá nông sản hôm nay 12/5: Giá tiêu ổn định, heo hơi đi ngược thị trường thế giới

Giá nông sản hôm nay 12/5: Giá tiêu ổn định, heo hơi đi ngược thị trường thế giới

Ghi nhận giá nông sản hôm nay, giá tiêu trong nước giao dịch ở mức từ 63.000 - 68.500 đồng/kg, trong khi đó thị trường heo hơi đi ngược với thế giới.