Tam Kỳ - Quảng Nam "mạnh tay" chi hàng trăm tỷ đồng phát triển nông nghiệp

16/12/2020 16:09 GMT+7
Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Quảng Nam cho biết, tổng kinh phí đầu tư cho nông nghiệp của thành phố từ năm 2017 - 2020 là 233,4 tỷ đồng.

Tam Kỳ hoàn thành nông thôn mới

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết, tính đến cuối năm 2019, 4/4 xã xây dựng NTM của TP.Tam Kỳ là Tam Phú, Tam Thanh, Tam Ngọc, Tam Thăng đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM.

Quảng Nam: Tam Kỳ hướng đến nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp cao - Ảnh 1.

Khi triển khai xây dựng NTM, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sạch, hưu cơ được đầu tư mạnh mẽ giúp đời sống người dân phát triển.

Đến nay, tổng kinh phí thực hiện cho việc xây dựng NTM trên địa bàn Tam Kỳ khoảng 351.281 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 256.900 triệu đồng, chiếm 73,13%, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 157.300 triệu đồng.

Riêng 4 xã NTM đến cuối năm 2019 còn 0.21%, năm 2010 là 10,83%; Thu nhập 2010 là 15,37 triệu/người/năm, 2019 là 41,17 triệu đồng/người (Thu nhập bình quân thành phố 60 triệu đồng/người/năm).

"Thời gian qua, ngoài việc tập trung cho hoàn thành NTM để Tam Kỳ được công nhận, thành phố đã ban hành đề án phát triển nông nghiệp, trong đó tập trung xây dựng các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm, sắp xếp lại các hình thức sản xuất, thành lập các hợp tác xã nông nghiệp giúp đời sống người dân vùng nông thôn ngày càng phát triển...", ông Nam chia sẻ.

Quảng Nam: Tam Kỳ hướng đến nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp cao - Ảnh 2.

Mô hình trồng nấm linh chi ở Tam Kỳ ngày càng phát triển.

Còn ông Nguyễn Hữu Thanh - Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM TP.Tam Kỳ cho biết: "Đối với các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố, có 6 dự án được hỗ trợ sản xuất với tổng nguồn vốn hơn 1,4 tỷ đồng, qua 2 năm 2018 và 2019 đã bố trí gần 1,1 tỷ đồng, còn lại phải phân bổ gần 300 triệu đồng".

Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết thêm, triển khai chương trình NTM năm 2020, thành phố tập trung nguồn lực hơn 20 tỷ đồng để phân bổ cho các xã. Thành phố cũng yêu cầu các địa phương tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc, Mặt trận và các hội đoàn thể tiếp tục hỗ trợ xây dựng bằng những việc làm, mô hình, công trình cụ thể.

"Các công trình đầu tư trong năm nay không dàn trải mà có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo đem hiệu quả thực tế cho người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương và phòng ban ngành liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tập trung giải ngân dứt điểm nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ công trình và quyết toán theo quy định. Về các tiêu chí của xây dựng NTM nâng cao hay kiểu mẫu sẽ chú trọng thực chất, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả", ông Nam cho hay.

Quảng Nam: Tam Kỳ hướng đến nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp cao - Ảnh 3.

Trang trại gà sạch Việt Tín ở xã Tam Thăng (Tam Kỳ).

Theo ông Nam, Tam Kỳ đã đưa ra mục tiêu cho việc xây dựng, phát triển NTM trong thời gian tới rất rõ ràng và cụ thể, nhất là chú trọng đến việc nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, theo đó giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 53,97 triệu đồng/người/năm (cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với năm 2018 thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn 4 xã đạt 35,91 triệu đồng/người/năm);  Tỷ lệ hộ nghèo là 0% (năm 2018 hộ nghèo xét theo chuẩn NTM là: 33 hộ chiếm tỷ lệ 0,4%); Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là trên 95% (năm 2018 đạt tỷ lệ 89,11%); Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là 100%.

Trong giai đoạn 2025-2030, Tam Kỳ phấn đấu cả 4 xã trên địa bàn sẽ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Số thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu 20/24 thôn; Tỷ lệ hộ nghèo là 0%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 100%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là 100%...

Đầu tư mạnh phát triển nông nghiệp

Tổng kinh phí đầu tư cho nông nghiệp từ 2017 - 2020 là 233,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp nông nghiệp là 6,8 tỷ đồng; Khoa học công nghệ đầu tư cho nông nghiệp 1,238 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng xã nông thôn mới 175,5 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi 49,9 tỷ…

Quảng Nam: Tam Kỳ hướng đến nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp cao - Ảnh 4.

HTX nước mắm Tam Thanh liên kết tiêu thụ nước mắm với Siêu thị Coop.mart và các cửa hàng thực phẩm sạch.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Nam, thành phố đã giao Trung tâm triển khai mô hình khuyến nông với hình thức cánh đồng lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm với diện tích 13,25 ha, đặc biệt đã thành lập Tổ hợp tác trồng rau Trường Xuân có 26 tổ viên (45 lao động); chỉnh trang, sữa chữa, nâng cấp hệ thống điện, nước, vùng đã được đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phối hợp với Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở KHCN tổ chức Hội thảo, lập hồ sơ, xây dựng các quy định, quy chế về nhãn hiệu tập thể và quy trình kỹ thuật sản xuất cho nhãn hiệu tập thể rau sạch Trường Xuân.

Trong năm 2018, HTX nông nghiệp xanh Trường Xuân thành lập mới vùng sản xuất tại khối phố 2, Trường Xuân với diện tích 2 ha, hiện HTX tiếp nhận nhãn hiệu tập thể rau sạch Trường Xuân để phát triển sản xuất và năm 2019 sản phẩm rau húng lũi đã được cấp giấy chứng nhập sản phẩm OCOP đạt 3 sao…

Số lượng Hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) nông nghiệp tăng mạnh trong các năm qua. Đến nay, tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố là 10 HTX, số THT là 14. Nhiều HTX hoạt động tốt như Mười Tín, Nông nghiệp xanh Trường Xuân, Nấm công nghệ cao Miền Trung,... 

Đã hình thành các liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, như: HTX nước mắm Tam Thanh liên kết tiêu thụ nước mắm với Siêu thị Coop.mart và các cửa hàng thực phẩm sạch; HTX nuôi gà Mười Tín liên kết chăn nuôi và cung ứng gà thịt an toàn với Siêu thị Coop.mart và các trường học bán trú, HTX nông nghiệp xanh Trường Xuân trong tiêu thụ rau an toàn với các trường học và cửa hàng thực phẩm sạch…

Quảng Nam: Tam Kỳ hướng đến nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp cao - Ảnh 5.

Tam Kỳ hướng đến nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp cao.

Để những chuỗi giá trị vừa nêu mang lại thành công lớn cho người dân Tam Kỳ, thành phố ưu tiên nguồn lực tài chính xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và hỗ trợ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã mua sắm những loại máy móc hiện đại phục vụ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng giống cây trồng, con vật nuôi và chuyển giao rộng rãi các gói kỹ thuật tiên tiến. Đặc biệt, yêu cầu mang tính bắt buộc là phải đẩy mạnh việc liên doanh liên kết với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định cho các loại sản phẩm.

"Thời gian đến, thành phố tiếp tục xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm cho nông hộ, tiếp tục xây dựng thương hiệu cho các mô hình chăn nuôi đạt chuẩn VietGap hay mô hình nuôi gà ta thuần. Thực hiện gắn kết "4 nhà" trong sản xuất, chế biến và thu mua sản phẩm, trong đó sẽ hình thành nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư tiêu thụ sản phẩm của thành phố để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ hợp tác, cá nhân liên kết với nông dân trong sản xuất, thu mua nông sản…", ông Nam chia sẻ.


Trương Hồng - Xuân Quân