Tân Tạo (ITA) đính chính số tiền tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

08/08/2022 15:02 GMT+7
Tân Tạo (ITA) đã điều chỉnh khoản tạm ứng cho bà Đặng Thị Hhoàng Yến từ 1.937 tỷ đồng thành nghiệp vụ chuyển nhượng cổ phần giá trị 633 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa công bố đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, trong đó thay đổi lớn nhất là khoản tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, con số đính chính là 633 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính ban đầu, công ty thể hiện một khoản chi 1.936 tỷ đồng cho chủ tịch HĐQT Maya Dangelas (tên trước đây là Đặng Thị Hoàng Yến). Đây là nghiệp vụ chi tạm ứng nhằm tham gia dự án tại Mỹ.

Tuy nhiên, trên bảng cân đối kế toán mới, công ty ghi nhận khoản chi này chỉ còn 633 tỷ đồng. Nghiệp vụ này được đổi thành "hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" cho bà Maya Dangelas theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Lãnh đạo ITA từng chia sẻ, sẽ liên doanh với đối tác nước ngoài để xây dựng khu công nghiệp công nghệ dược phẩm lớn nhất California, đồng thời liên doanh sản xuất kính thông minh.

Với sự điều chỉnh này, các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của ITA không thay đổi, nhưng con số tài sản thay đổi theo hướng, tài sản ngắn hạn giảm từ 7.600 tỷ đồng giảm về 6.260 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng từ 5.640 tỷ đồng lên 6.980 tỷ đồng.

Thực tế Tân Tạo đã chi tạm ứng trên cho dự án tại Mỹ vào cuối năm 2020 với số tiền chỉ 14 tỷ, đến cuối năm 2021 là 59 tỷ và cuối quý I có số dư 63 tỷ đồng. Như vậy, con số chi ra tăng lên chủ yếu trong quý II.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022 Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần đạt 309,7 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 117,6 tỷ đồng, tăng 547% (gấp 6,5 lần) so với quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ITA ghi nhận doanh thu thuần đạt 373,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 134 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 16% và 77% so với cùng kỳ năm 2021.

O.L