Tập đoàn Yeah1 (YEG) báo lãi hơn 31 tỷ đồng, trữ tiền 'bốc hơi' 68%

31/01/2024 07:39 GMT+7
Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Yeah1 đạt 27,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và tăng 25% so với thực hiện năm 2022.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Yeah1 (Yeah1; HoSE: YEG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 158,9 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 16% lên 73,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 25% còn 11,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ xuống 4,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 12% xuống gần 3,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42% lên 62,9 tỷ đồng.

Kết quả, Yeah1 báo lãi trước thuế và sau thuế gần 18,8 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, Yeah1 báo lỗ trước thuế 22,2 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 2,4 tỷ đồng do có khoản 2,4 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Tập đoàn Yeah1 (YEG) báo lãi hơn 31 tỷ đồng, trữ tiền 'bốc hơi' 68%- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của Yeah1.

Tính chung năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Yeah1 đạt 413,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 43,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và giảm 7% so với năm 2022.

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Yeah1 đạt 27,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và tăng 25% so với thực hiện năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông Yeah1 lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Yeah1 hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Yeah1 tăng 52% so với đầu năm, ghi nhận 1.883,2 tỷ đồng. Trữ tiền giảm 68% còn 8,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 61% lên 870 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 256% lên 70,7 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Yeah1 là 495,3 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tăng 217% lên 212,4 tỷ đồng, tương ứng chiếm 43% tổng cơ cấu nợ.

Tính tới hết năm 2023, Yeah1 có 18 công ty con, 10 công ty liên kết, tăng 4 công ty con và 2 công ty liên kết so với cùng thời điểm năm 2022.

Kết phiên chiều 30/1, cổ phiếu YEG giảm gần 1% xuống 10.250 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục