Thái Nguyên: Hỗ trợ gần 71 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp

19/02/2021 07:06 GMT+7
Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên bố trí kinh phí gần 71 tỷ đồng để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Theo đó, năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%; sản lượng cây lương thực có hạt đạt 434.200 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt 250.000 tấn; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 115 triệu đồng; sản lượng thịt hơi các loại đạt 146.000 tấn…

Để hoàn thành các chỉ tiêu nói trên, năm 2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã bố trí kinh phí gần 71 tỷ đồng để hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ sản xuất trồng trọt hơn 31,1 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất chăn nuôi, thủy sản trên 16,5 tỷ đồng và hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp hơn 23,2 tỷ đồng.

Thái Nguyên hỗ trợ gần 71 tỷ đồng cho sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Các chính sách hỗ trợ của tỉnh sẽ góp phần khuyến khích bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Các chính sách hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên sẽ góp phần khuyến khích bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, các chính sách hỗ trợ sẽ giúp tỉnh Thái Nguyên từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, duy trì và nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Hà Thanh