Thái Nguyên đầu tư gần 2.000 tỷ đồng thực hiện dự án đô thị miền núi phía Bắc

30/09/2022 08:15 GMT+7
Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư 87,638 triệu USD (1.843,576 tỷ đồng), trong đó nguồn vốn vay WB là 61,01 triệu USD (1.283,406 tỷ đồng) và nguồn vốn đối ứng là 26,628 USD (560,17 tỷ đồng).

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – TP Thái Nguyên thuộc Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2009 – 2020 nhằm đáp ứng các thách thức của đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam.

Thái Nguyên đầu tư gần 2.000 tỷ đồng để thực hiện dự án đô thị miền núi phía Bắc - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 512 tỷ đồng (Ảnh: Hà Thanh)

Chương trình nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị của người dân thành phố, thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị cơ bản, cải thiện vệ sinh môi trường và các tuyến đường kết nối khu dân cư của thành phố, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bình đẳng xã hội và sự tham gia của người dân.

Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị hoạt động, tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị và quản lý tài chính của thành phố nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho các hạng mục công trình khi đưa vào sử dụng cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố.

Thái Nguyên đầu tư gần 2.000 tỷ đồng để thực hiện dự án đô thị miền núi phía Bắc - Ảnh 2.

Dự án xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có tổng mức đầu tư 224,6 tỷ đồng (Ảnh: Hà Thanh)

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư 87,638 triệu USD tương đương 1.843,576 tỷ đồng.

Đến nay đã có 13/13 hạng mục công trình của dự án hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng, trong đó có 2 hạng mục công trình hoàn thành trong năm 2022.

Dự án thứ nhất là dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 512 tỷ đồng (chi phí đầu tư xây dựng là 242,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 269,5 tỷ đồng). Dự án thư hai là dự án xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc với tổng mức đầu tư 224,6 tỷ đồng.

Hà Thanh