Thái Nguyên: Xây dựng 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô 700ha

09/05/2021 11:21 GMT+7
Hiện nay, TX.Phổ Yên (Thái Nguyên) đã quy hoạch xây dựng 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn với tổng diện tích trên 700ha.

Theo đó, nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã quy hoạch xây dựng 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại xã Phúc Thuận với tổng diện tích trên 700ha.

Các vùng sản xuất tập trung gồm: Vùng sản xuất cây ăn quả (thuộc các xóm: Khe Đù, Khe Lánh, Quân Xóm và Hang Dơi) với diện tích 600ha; 2 vùng sản xuất chè ở xóm 6 và 7 (mỗi vùng 50ha); vùng chăn nuôi tại xóm Đèo Nứa có diện tích trên 30ha.

So với một số địa phương khác, xã Phúc Thuận có nhiều yếu tố thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Đã có vùng cây ăn quả tập trung tại xóm Khe Đù, Khe Lánh với diện tích khoảng 300ha; có truyền thống trồng và chế biến chè với 12 làng nghề hoạt động hiệu quả; xóm Đèo Nứa cũng đã có gần 10 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô vừa và nhỏ.

Phổ Yên – Thái Nguyên: Xây dựng 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô 700ha - Ảnh 1.

Xã Phúc Thuận đã có lợi thế về vùng sản xuất cây ăn quả tập trung như bưởi, nhãn

Trước đó, TX.Phổ Yên cũng đã xây dựng được một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Sản xuất rau an toàn tại các xã Đông Cao, Tiên Phong, Minh Đức; sản xuất lúa chất lượng cao đại trà tại các xã Tiên Phong,Thuận Thành, Đắc Sơn với diện tích trên 100ha; sản xuất cây ăn quả có diện tích 300ha tại các xã Phúc Thuận, Minh Đức, Thành Công; sản xuất chè an toàn tại các xã Phúc Thuận, Phúc Tân, Minh Đức với diện tích trên 200ha.

Việc xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung sẽ giúp người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, từ đó nâng cao năng suất, giá trị cây trồng và tăng thu nhập. Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa, đưa ngành nông nghiệp của địa phương phát triển bền vững.

Hà Thanh