Thanh Hóa: Năm 2021 dự kiến thu gần 15.000 tỷ từ đấu giá quyền sử dụng đất

14/05/2021 16:01 GMT+7
Tỉnh Thanh Hóa mới ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh này, với tổng số là 864 dự án với tổng số tiền dự kiến thu về là 14.726,6 tỷ đồng.

Theo đó, danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa bao gồm các dự án có tài sản công được thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Với tổng số dự án là 864 dự án với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.676,2 ha.

Trong đó, tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 748,23 ha, với tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 14.726,6 tỷ đồng. Dự kiến tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ tiền giải phóng mặt bằng và tiền xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn lại là 8.920,5 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Năm 2021 dự kiến thu 14.700 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất - Ảnh 1.

Năm 2020 huyện Hoằng Hóa tổ chức đấu giá 47 lô đất mặt bằng 142 xã Hoằng Trường, thu về gần 100 tỷ đồng.

Theo danh mục, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa sẽ có 7 dự án, TP. Thanh Hóa có 50 dự án được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 54,3 ha; TP. Sầm Sơn có 47 dự án với tổng diện tích 35,59 ha. Thị xã Bỉm Sơn sẽ có 13 dự án với tổng diện tích 8,66 ha. Huyện Hoằng Hóa có 77 dự án với tổng diện tích 106 ha. Huyện Đông Sơn sẽ có 57 dự án với tổng diện tích 78,29 ha. Thị xã Nghi Sơn có 54 dự án với tổng diện tích 51,54 ha. Huyện Cẩm Thủy có 30 dự án với tổng diện tích 53,15 ha. Huyện Nga Sơn có 29 dự án với tổng diện tích 33,48 ha…

Đáng chú ý trong Danh mục phê duyệt dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì huyện Hoằng Hóa là địa bàn có tổng diện đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất nhiều nhất với 106 ha của 77 dự án, trong đó có 64 dự án chuyển tiếp và 13 dự án mới. Với tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được hơn 1.510 tỷ đồng. (Trong đó tiền chi phí giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng kỹ thuật hơn 352 tỷ đồng).

Ngoài ra, TP. Thanh Hóa có 50 dự án được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 18 dự án chuyển tiếp và 32 dự án mới. Tổng diện tích đất đấu giá là 54,3 ha, dự kiến sẽ thu về hơn 2.553,262 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 480,317 tỷ đồng, tiền chi phí dự kiến xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 1.109,136 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí dự kiến  còn thu  963,809 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Năm 2021 dự kiến thu 14.700 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất - Ảnh 2.

Ngày 2/4/2021, UBND xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức đấu giá 23 lô đất ở nông thôn, với giá khởi điểm 250 triệu đồng/lô nhưng sau khi đấu giá, giá đất tăng lên hơn 1 tỷ đồng/lô.

Còn tại thành phố Sầm Sơn, có 47 dự án với 35,59ha đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng. Dự kiến số tiền thu về là 1.393,334 tỷ đồng. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 799,690 tỷ đồng, tiền dựu kiến làm hạ tầng kỹ thuật là 10,537 tỷ đồng còn lại sau khi trừ chi phí là 583,107 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá. Lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức đấu giá phải đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa: khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Hữu Dụng