Thời điểm tất cả CMND/CCCD mã vạch đều đã đổi sang Căn cước công dân gắn chip

14/06/2021 13:00 GMT+7
Khi nào thì toàn bộ CMND/CCCD mã vạch đều đã đổi sang Căn cước công dân gắn chip là câu hỏi rất nhiều người thắc mắc. Dưới đây Etime sẽ trích một số điều luật giải đáp vấn đề này.

Những ai phải đổi sang Căn cước công dân gắn chip?

Theo Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014, Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, công dân phải đi làm Căn cước công dân gắn chip nếu đang dùng thẻ CMND, Căn cước công dân mã vạch mà thuộc các trường hợp sau:

- Công dân dùng thẻ Căn cước công dân mã vạch mà đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi hoặc CMND hết hạn sử dụng;

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

- Xác định lại giới tính, quê quán;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ;

- Bị mất thẻ Căn cước công dân; CMND;

Thời điểm tất cả CMND/CCCD mã vạch đều đã đổi sang Căn cước công dân gắn chip - Ảnh 1.

Hết năm 2043 chính là thời điểm tất cả Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân mã vạch đã cấp hết thời hạn sử dụng (Ảnh: PLO).

- Người đang dùng CMND mà thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Vì thế, nếu thời điểm hiện nay, công dân đang dùng CMND/Căn cước công dân thuộc một trong các trường hợp trên thì phải đi đổi sang Căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, người dân có thể yêu cầu đổi sang Căn cước công dân gắn chip mà không cần bất cứ lí do nào.

Khi nào bắt buộc phải chuyển hết sang Căn cước công dân gắn chip?

Theo Điều 38 Luật Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực (01/01/2016) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Còn theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA:

- Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 23/01/2021 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

- Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chip

Như vậy, các trường hợp công dân đã được cấp CMND , Căn cước công dân gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng, không thuộc trường hợp phải đổi, cấp lại, nếu người dân chưa có nhu cầu đổi sang Căn cước công dân gắn chip thì vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 22/01/2021, Công an các tỉnh dừng cấp CMND 9 số, thẻ Căn cước công dân mã vạch để chuyển sang cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử. Nghĩa là trước ngày này, nhiều người dân vẫn được cấp CMND, Căn cước công dân mã vạch.

CMND có thời hạn rất dài, lên đến 15 năm. Đối với những người vừa được cấp CMND cuối tháng 01/2021 thì 15 năm nữa (tháng 01/2036) những thẻ này mới hết hạn sử dụng. Lúc này, người dân mới bắt buộc phải đổi sang Căn cước công dân gắn chip.

Còn với những người đủ 40 tuổi, vừa cấp Căn cước công dân mã vạch cuối tháng 01/2021 thì đến 60 tuổi (20 năm nữa - năm 2041) họ mới đến tuổi bắt buộc đổi thẻ tiếp theo. Những người đủ 38 tuổi đổi thẻ cuối tháng 01/2021 (được đổi thẻ ở mốc 40 tuổi trước 02 năm) thì đến năm 2043 họ mới phải đổi thẻ.

Như vậy, hết năm 2043 chính là thời điểm tất cả Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân mã vạch đã cấp hết thời hạn sử dụng. Đây là thời điểm người dân cả nước đồng bộ sử dụng Căn cước công dân gắn chip.

Tuy nhiên, với những người đã làm Căn cước công dân mã vạch tháng 01/2021 mà thuộc đối tượng thẻ Căn cước công dân có giá trị vô thời hạn, họ được dùng thẻ đến hết đời mà không cần đổi sang Căn cước công dân gắn chip.


PV (Tổng hợp/Luatvietnam)