Thừa Thiên-Huế: 7,6 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững

06/03/2022 11:43 GMT+7
Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững.

Ngày 6/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch này đặt mục tiêu đến năm 2025 tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 công cụ, giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững; hỗ trợ khoảng 500 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững; góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng 5% - 7% tổng tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh; tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7%/năm.

TT-Huế: 7,6 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Ảnh: N.M.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành cơ sở dữ liệu và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững; xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững...

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững. Tỉnh xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về kinh doanh bền vững; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ, quản lý về kinh doanh bền vững; xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

Tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức tài chính, tín dụng phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững; kết nối khách hàng doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư; hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số; hỗ trợ về truyền thông, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp...

Tổng mức hỗ trợ theo kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 – 2025 của tỉnh là 7,6 tỷ đồng.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục