TT-Huế: Hỗ trợ công nghệ, đào tạo và khởi nghiệp cho 798 doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/03/2022 14:34 GMT+7
Tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ về công nghệ, đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là 798 doanh nghiệp.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022".

Kế hoạch này phấn đấu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện nhận được ưu đãi theo phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TT-Huế: Hỗ trợ công nghệ, đào tạo và khởi nghiệp cho 798 doanh nghiệp nhỏ và vừa  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Ảnh: N.M.

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ hỗ trợ công nghệ cho 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những doanh nghiệp này được tư vấn chiến lược, tư vấn triển khai để tự động hoá quy trình sản xuất, kinh doanh, quản trị, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ đào tạo quản trị cho 180 doanh nghiệp, đào tạo hởi sự kinh doanh cho 500 doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo, gồm: Tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ chi phí tư vấn chuyển giao công nghiệp phù hợp với doanh nghiệp; hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo.

Tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ theo kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là 798 doanh nghiệp.


Trần Hòe