Thừa Thiên Huế: A Lưới đặt mục tiêu ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm 2023

28/09/2023 10:14 GMT+7
Huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia và và đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 12,01%.

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch đưa huyện A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện A Lưới, đến thời điểm 20/9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển ở huyện là 121,439 tỷ đồng/317,084 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn năm 2022 cho phép kéo dài thực hiện năm 2023 là 84,937 tỷ đồng/141,126 tỷ đồng (đạt 60%), vốn giao năm 2023 là 36,502 tỷ đồng/175,958 tỷ đồng (đạt 21%). Về nguồn vốn sự nghiệp, lũy kế giải ngân đến 20/9/2023 là 45,611 tỷ đồng/175,062 tỷ đồng, đạt 56,05% vốn UBND tỉnh giao và đạt 57,99% vốn UBND huyện đã phân khai chi tiết. 

Thừa Thiên Huế: A Lưới đặt mục tiêu ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm 2023  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình làm việc với UBND huyện A Lưới.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện A Lưới đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo. Trong đó, huyện triển khai thực hiện giai đoạn 1 việc đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Việc phát triển vùng dược liệu quý được thực hiện theo hướng khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thị trường nhằm phát huy tiềm năng nguyên liệu và lao động tại chỗ, nhất là lao động người dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện A Lưới triển khai thực hiện quyết liệt. Huyện thực hiện tốt việc huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, tập trung theo thứ tự ưu tiên, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, đồng thời đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững, xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2025. A Lưới phấn đấu đến cuối năm 2023 đưa huyện ra 74 huyện nghèo quốc gia và đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 12,01%.

Thừa Thiên Huế: A Lưới đặt mục tiêu ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm 2023  - Ảnh 2.

Mô hình phát triển chăn nuôi bò đang giúp giúp người dân ở huyện A Lưới phát triển kinh tế hiệu quả.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện A Lưới kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho chủ trương giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở cho các hộ đã thoát nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Lãnh đạo huyện cũng đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng hưởng lợi như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ tham gia vào tổ cộng đồng để thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo huyện A Lưới cần có sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ông Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp, hướng dẫn huyện trong xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có phụ lục kèm theo để triển khai thực hiện.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, huyện A Lưới cần tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để triển khai các dự án đã được phê duyệt phục vụ sản xuất và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Thời gian tới huyện cần tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023, xác định giảm nghèo bền vững là mục tiêu quan trọng. A Lưới cũng cần chú trọng đến đào tạo nghề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và xóa nhà tạm cho hộ nghèo, phấn đấu đưa huyện ra khỏi 74 huyện nghèo quốc gia vào cuối năm 2023. 


Phong Cầm
Cùng chuyên mục