Thừa Thiên Huế sẽ đầu tư thành lập mới 11 cụm công nghiệp

14/01/2022 15:15 GMT+7
Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đầu tư thành lập mới 11 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này nhằm xây dựng các cụm công nghiệp cơ bản đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát huy được tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của địa phương, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển công nghiệp nông thôn.

Thừa Thiên Huế sẽ đầu tư thành lập mới 11 cụm công nghiệp  - Ảnh 1.

Cụm công nghiệp An Hoà (TP.Huế). Ảnh: Thái Hùng.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 cụm công nghiệp đã được thành lập trước năm 2021 (gồm các cụm công nghiệp Vinh Hưng, Điền Lộc và Hương Phú), đầu tư mở rộng cụm công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 3) và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm đã đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu có 3 cụm công nghiệp được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn theo quy định (gồm các cụm công nghiệp An Hòa, Tứ Hạ, Thủy Phương).

Tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu đầu tư thành lập mới 11 cụm công nghiệp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tối thiểu khoảng 30% diện tích và tỉ lệ lấp đầy đạt 20% diện tích cụm công nghiệp thành lập mới.

Tỉnh sẽ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút các thành phần kinh tế vào đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; xây dựng, ban hành cơ chế hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

Tỉnh ưu tiên, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đối với các cụm công nghiệp thành lập mới và các cụm công nghiệp đã thành lập nhưng chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích các cụm công nghiệp do tổ chức đơn vị sự nghiệp nhà nước quản lý chuyển sang hình thức lựa chọn nhà đầu tư quản lý cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng hoàn thiện theo quy hoạch.

Đối với các cụm công nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thì nguồn ngân sách tỉnh ưu tiên hỗ trợ đầu tư đường trục chính và hệ thống thoát nước của các cụm công nghiệp tại các huyện A Lưới, Nam Đông.

Tại các địa bàn này sẽ huy động ngân sách cấp huyện, các nguồn hợp pháp khác hoặc nguồn xã hội hóa của các thành phần kinh tế để đầu tư hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường…


Trần Hòe